středa 29. ledna 2014

Zdravá touha tvoří zdravou budoucnost, tvořivé emoce

Nic od života nechtít, být smířen s aktuálním stavem svého bytí - a zároveň růst, pohybovat se, tvořit (vybírat v přítomnosti cestu k vybranému potenciálu budoucnosti). Je vůbec možné cítit obojí naráz?

Pojem budoucnost je něco, na co jsou alergičtí vykladači absolutního a jediného Tady a Teď,... ano, jsem lehce ironická - nemám ráda, když někdo překrucuje jedno-duché pravdy do dogmat, která nepočítají s realitou našich rozličných stavů vědomí/perspektiv během dne/života a učí nás představě, že z bodu A se lze teleportovat do bodu Z, aniž by nám sdělili příslušné mezistupně, což akorát způsobuje frustraci a pocit vlastní neschopnosti. Mimochodem - kdo Tady a Teď prožívá, nemá potřebu druhé poučovat o tom, že nežijí, protože se stává inspirujícím živoucím příkladem a ví, že nic víc není potřeba.

Někdo mi napsal: "Dokud budeme toužit po lepší budoucnosti, nikdy nebudeme spokojení." Hihihi. Kámen úrazu tkví ve slovíčku "lepší". To už posuzujeme, to už koukáme za obzor, aniž bychom plně chápali dokonalost současného, ke kterému máme na nějaké úrovni odpor - což neomylně způsobuje, že v tom setrváváme a více se do toho propadáme, abychom skutečně na tom pomyslném dně došli přijetí a v záchvatu pudu sebezáchovy aktivovali sebelásku a opravdu zatoužili mít se lépe, ale zatoužili tak nějak z jiného principu než toho, před kterým jsme varováni jako před zdrojem všeho trápení. Z principu všeobjímající tvořivé lásky... Tam není lepší než tady, obojí je skvělé, a to dokonce bez ohledu na míru utrpení, kterou tam nebo tady prožíváme.

Myslím, že toužit po lepší budoucnosti (mít nějakou vizi, směr = rozhodnout se pro něco) je zdravější než cítit vinu za svou touhu. To první nám paradoxně totiž může pomoct postavit se prostřednictvím dalšího kroku=činu do role tvůrce a rozhýbat energie, to druhé nás bude držet v paralyzované nehybnosti "proboha, hlavně si nic nepřát" - role oběti, která odevzdává svůj tvůrčí potenciál mimo sebe. Falešná pokora a hrané smíření je místo, kde se mnozí na své cestě zaseknou ("říkají, že takhle je to správně, tak já to teda budu takhle mít"). Ale takový člověk to tak chce mít - protože touží, touží nemít touhy a zároveň toho není schopen. Čím dříve si přiznáte vlastní sebeklam, že to tak není, že toužíte, tím rychleji se váš život v dané oblasti bude moci obnovit. Totiž - když na vařící hrnec položíte pokličku, neznamená to, že se voda přestane vařit,... Využijte energii svých tužeb správným způsobem.

Zákone rezonance je jasný - když toužíte, vesmír vám bude přinášet vše, abyste toužili více a více, vysíláte informaci, že něco nemáte, a on vám toto nevlastnění znásobí. Touha bez činu tedy není ničím jiným než opravdovým trápením, ale čin nás posouvá od "nemám" k "mám", chce se po nás pořád jedno a to samé - posun od oběti k tvůrci.

Máme hluboce zakořeněno "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." Bojíme se selhání. Ale každý příběh úspěchu se skládá z mnoha neúspěchů. Každý z našeho pohledu nepovedený čin nás přibližuje k rozpoznání toho, kam nás naše touha chce zavést, něčí život možná vypadá jako honba za fatamorgánou, ale pořád je asi boha-tší než, když sedíme na bobečku a lkáme na osud. Když se přestaneme soustředit na onen cíl a začneme vnímat cesty, kudy nás vede, začne vše dávat mnohem větší smysl. Touha je jazyk duše, kterému jsme se ještě nenaučili rozumět.

Stav, kdy netoužím, je stav osvícení, stav, kdy už mne duše nemusí vést skrze emoce, protože jsme v plném napojení a stáváme se jedním. Ale - kdo z nás si takový stav umí udržet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? :D

Mohu v přítomném okamžiku tvořit budoucnost a zároveň vůči ní neprociťovat žádné emoce (tomu se říká mistrovství - a je to tak nějak "chladné" a některým bytostem to vyhovuje), anebo namísto, abych se soustředila na neustálé pokusy o netoužení, mohu energii svých pozitivních nebo negativních emocí využít jako barvy a začít tvořit obraz (své budoucnosti) a za běhu oné toužebné emoci tak jako tak přijdu na kloub - každá touha má nějaké své jádro, touha je vzkaz duše, abychom toto jádro objevili a činem z vlastní vůle naplnili.

Malíř má sice na začátku nějakou představu, ale výsledek je vždy souhrnem všech přítomných okamžiků, takže tvořit budoucnost je souhrn rozhodnutí s vědomím nějaké vize, bez vize budete plácat barvy bez ladu a skladu a je možnost, že to bude hezké, ale stejně z toho nikdy nebudete mít ten vnitřní hřejivý pocit, protože budete vědět, že jste se o to vlastně ničím nezasloužili, že jste jenom nepřítomně plácali štětcem... A právě ten hřejivý pocit z tvoření vlastního života v nás zůstává, ten živí naši duši, naplňuje jí. Ten hřejivý pocit je, když tvořivý princip dosáhne duševního souladu a zanechá stopu v hmotě. Toto naplnění je onen bůh. Učíme se rozumět jazyku své duše... Pro mě je například velmi poučné sledovat, kdy moje duše mačká tlačítko "Jana si touží koupit letenku" :D :D Nemusím si okamžitě běžet koupit letenku (i když často to dělám), stačí mi uvědomit si, co se za tím skrývá, co mi chybí a jak to prázdné místo naplním.

Hmota existuje pouze tady a teď (to jsou její fyzikální vlastnosti, které způsobují, že se určité jevy mohou potkat ve stejném časoprostoru), v Duchu ale jsme vždy, všude a vším - souhrnem nekonečné řady možností, z nichž pravděpodobnost, že některá z nich se otiskne sem do hmoty, se zvyšuje a snižuje podle toho, jak se zachováváme v hmotném Tady a Teď - tedy podle našich každodenních rozhodnutí.

Dostat se do okamžiku, kdy jsme naplněni přítomností a zároveň se těšíme z možných potencialit budoucnosti, do které se nám otevírají dveře právě tady a teď, je jako spočinout v symbolu jing a jang - v rovnováze bytí a konání. Přišli jsme sem zažívat, poznávat a chápat. Ten, kdo potřebuje pochopit fázi bytí těžko najde společnou řeč s tím, kdo zkoumá fázi konání. Den nikdy nemůže prožít noc a noc nikdy nepochopí den. Jedině ten, který prošel oběma fázemi, může spočinout v tom paradoxu rovnovážného stavu - dokáže být a konat zároveň. Je v nehybném pohybu, v pohyblivém nepohybu, chápe a respektuje zkušenost druchých, ačkoliv nemůže být jimi pochopen, protože oni se domnívají, že takový stav není možný. Ale jsme přeci ve vesmíru paradoxů...

Mohu si dovolit říct "toužím" - protože jsem se dostala na úroveň pravdivosti k sobě sama, kdy jsem schopná rozpoznat, která touha je z které části mého bytí. Nelžu si do kapsy, vím, co je ego a vím, jak promlouvá duše. A když to nedokážu rozlišit, nevadí - zkušenost mi ukáže ten rozdíl. Občas jdu do něčeho, i když vím, že je to ego. Vždyť i ego je součást mě a má nárok se zde manifestovat. Kdo jsem, abych mu upírala jeho bytí, však se můžeme nějak domluvit, abychom se navzájem netýrali - možná byste to neřekli, ale ono je dost přístupné dialogu - hned poté, co ho přestaneme věšet na kůl pro výstrahu všem kolemjdoucím... Dnešní ego je hodně jiné než to, o kterém jsme mluvívali před rokem, dvěma...

Touha je oheň v srdci. Já tu nemluvím o závislosti, chamtivosti a lpění na konečném výsledku. Mluvím tu o ohni bytí, jež se projevuje skrze konání, mluvím tu o snu duše, který se tvoří skrze vůli člověka.

Taková touha nejsou konkrétní představy, spíše jde o cítění specifického proudu tvořivé energie, která se chce skrze nás manifestovat. Následování této energie (vyciťováním "tohle ano" a "tohle ne") není nic jiného než následováním vlastní touhy. Tak proč se lidé touhy tolik bojí? Máme strach z nestřídmosti,  zhýralosti, z plýtvání, z toho, že se neovládneme a věci se nám vymknou z rukou. Nejsme bohatí, protože si nevěříme, že bychom zvládli nezpychnout, neplýtvat... Nemáme dokonalou práci, protože si nevěříme, že kdyby nad námi nikdo nestál s bičem a knihou pravidel, nepracovali bychom. A tak dále.. Možná bychom opravdu na začátku zpychli nebo měli špatnou pracovní morálku, ale hodně rychle bychom si to uvědomili a srovnali se... tomu věřím.

Vlastně záleží jen na tom, z jakého popudu konám změny ve svém životě. Zda z pocitu, že přítomnost je nedostačující (odpor, ničivý princip), nebo že přítomnost už stačila a jsem otevřená změně (láska k sobě, tvořivý princip). Paradoxně ani jedno, ani druhé není špatné, ve výsledku vede ke zlepšení kvality života, první se ale skrze vnitřní pocit viny (protože víme, že jsme se se svým životem nesmířili) může projevit v nějakém trestu (situace se naopak výrazně zhorší). Druhé bude trvalé a rostoucí - tak, jak to vesmír má rád, když naskočíme na vlnu svého života.

Pro Anunnaki bylo lidstvo směšné a slabé právě pro své emoce, skrze které lze bytostí manipulovat. Dnes už tušíme, že právě ono celé spektrum emocí je něco naprosto jedinečného (pozor, neříkám lehkého:). A tohle je doba, kdy voláme do nebe a říkáme: "Tatí, já už ty nižší emoce nechci." A dokud budeme nechtít, tak je budeme mít, ... až pochopíme, že je to vlastně velká legrace se plácat na dně svých emocí, brečet a zuřit, křičet, plakat, smát se jako šílení, třást se strachy, být paralyzováni, cítit se uboze až na dno svých možností - bez ohledu na následky (resp. beze strachu). Jenom v touze (!) uvolnit tu eony potlačovanou energii. Pak nižší emoce odložíme jako starou opotřebenou hračku a někdy, ale jenom možná, si nostalgicky vzpomeneme na stará dobrodružství... Představuju si, že jednoho dne budu pouštět svým dětem následující písničku a říkat: "Tak děti, a tohle, tohle jsme prožívali reálně a plnými doušky." A oni budou pokyvovat hlavou a přemýšlet, jaké to asi bylo, stejně jako já občas přemýšlím, jak se asi žilo našim rodičům za komunismu... Zkušenost prožívání je nepřenositelná... Mezitím se ovšem potřebujeme naučit své emoce neodmítat a naopak s nimi pracovat jako s obrovským tvořivým potenciálem, který nás dostává do hloubky podstaty věcí a jako všechna energie i ta emoční lze směřovat buďto tvořivým, anebo bořivým způsobem.Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pátek 24. ledna 2014

S-mysl života, sebe-vědomí, svoboda volby aneb Kde jsou proboha moje hodnoty?

Rainbikes by FrankGo (DevianArt)
Trochu delší článek, ale pro mě osobně hodně výživný. Smysl života v jeho hlubokosti je pro mě něco, co považuji za důle-žité vyspělejšími částmi svého bytí, které se vyznačují jistou mírou stability a víry (narozdíl od těch nižších) - a co následně se tady "důle" snažím metodou pokus-omyl žít, abych přesvědčila i své trucovité a různě zraněné podosobnosti, že základní hodnoty, jako je láska a pravda, vskutku má smysl:) naplňovat. Život je vlastně neustálou sebe-výchovou.

Tenhle metasmysl (smysl smyslu) je něco, k čemu se vše připojuje, čím se vše dělí, ale vlastně se to vůbec nemění - proměnlivá konstanta, jádro prožívání (na které se během života dívám z různých úhlů a svou perspektivu neustále rozšiřuju tím, jak poznávám své vlastní hodnoty a svou vlastní osobnost), ... a když tohle o všechny nasbírané a pochopené hodnoty o-boha-cené vnitřní jádro, směrovku ignoruju, mám pocit, že se můj život nikam nevyvíjí, že nemám směr. Navíc, dokud jsem nevěděla, že vychovávám sebe sama, snažila jsem se vychovávat druhé. 

Pocit uspokojení životem je dle mého navzdory všem poučkám - podmíněný - a podle mého sebeláska je pochopení, že už je na čase dodržovat tyhle moje vlastní vnitřní podmínky a nastavení. Moje, ne nikoho jiného. Člověk může být šťastný v podmínkách, kde bychom to neočekávali, a nešťastný v situacích, kde my bychom vřískali radostí. Učím se respektovat  hranice a v případě potřeby je jemně (u mě spíše nárazově a impulzivně) sebe-překonáváním rozšiřovat, abych dala základ budoucímu, neboť přítomnost tvoří budoucnost. Pokud je pro mě nějaká varianta budoucnosti důležitá, jsem k tomu sebe-překonávání více než ochotná. Umět žít v přítomném okamžiku je nezbytný předpoklad a dalo by se říct, že si tyto dva pohledy odporují, ale jsme-li vyrovnáni s minulostí, umíme si užívat přítomnost, pak se rádi budeme podílet nápady a činy na své budoucnosti.


Můžeme žít část toho našeho jádra, které nám určuje životní směr (abychom tu motivaci poznali lépe - z užší perspektivy), ale pořád můžeme mít pocit, že nám něco chybí - a to je čas, kdy je potřeba znovu rozšířit perspektivu svého vlastního smyslu života o nově (roz)poznané hodnoty. To jádro je magnet, který nás bez ohledu na délku a hloubku odklonění od něj/zbloudění vždycky přitáhne k tomu "našemu" životnímu směru/středu naší vlastní osobnosti, a to bez ohledu na to, kde jsme, s kým jsme, na čem se podílíme, je to totiž něco skrytého, téměř netušeného, je to znovu se obnovující pocit jistoty, víra, důvěra... 

Nemyslím si, že život je dán, ne v tomto stavu vědomí. Jistě, každý máme svá témata, své lekce, ale jakým způsobem látku uchopíme, je výsledkem našich každodenních rozhodnutí. Myslím si, že člověk má svobodnou volbu překročit svůj vlastní stín a přijmout vyšší potenciál svého bytí, anebo má možnost bez-mocně sedět na zadku.

Říká se: "Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá výmluvy." Tahle formulka mi pomáhá uvědomovat si, co nechci a co chci - učím se o svých vlastních prioritách. Jakmile je tam nějaká výmluva, vím, že se mi to či ono nechce, a rozhoduji se - zda se mi chce to nechtít nebo tu bariéru prorazím. V jednom ze svých děl existencialista Jean Paul Sartre tvrdí, že když je to jen rozmar, překážky nás zastaví. Když je to vůle, tak ji překonáme - tím roste naše svoboda - neboť konám navzdory dané situaci. Sny se sní na gauči. Touha je zdravá, jde-li nám o pohyb v životě a jsme-li ochotni připustit, že na výsledku až tak nezáleží, že naplnění touhy nikdy nebylo předpokladem jejího vzniku a že skrze touhu je nám pouze ukazován aktuální směr, který se v každém okamžiku může změnit tak jedno-duše, jako když přepnete tlačítko on na of.

Říkají, že máme pět smyslů, takže smysl života tedy možná je způsob, jakým život poznáváme a jakým život k nám promlouvá, abychom si navzájem rozuměli. Když si nerozumíme, cítíme iluzorní omezení, narážíme na hranice své vlastní osobnosti s pocitem, že nejsme schopni překročit právě onen vlastní stín. Vzdáváme se tím vlastní svobody a podléháme věcem "daným a neměnným" (jop, hledáme výmluvy).

Lidstvo se v tuhle chvíli jako celek učí převzít za sebe zodpovědnost, učíme se o svobodě, odmontováváme ze svých kol podpůrná kolečka a v úzkosti zkoušíme první jízdy. J. P. Sartre tvrdil, že svoboda je vlastně únik před daným, resp. tím, co se jako dané jeví, volím-li si tedy pro život svobodu, pak "jsem odsouzený ke svobodě", což by mohlo být chápáno jako trýznivý úděl - a taky často je v rámci počátečních úzkostných stavů, které mnohé jedince přesvědčí k setrvání v roli oběti, zvláště - když žádná z možností není dokonalá (což není nikdy) a máme pocit, že volíme bláto nebo louži, což je jen proto, že jsme neuvěřili v neočekávané možnosti, takže je ani nemůžeme vidět (nemohou přijít skrze mysl), soustředíme se pouze na bláto, nebo na louži.

Z pohledu lidského narodit se nebylo výsledkem naší svobodné volby (protože člověk nestvořil sám sebe a stejně se chtě nechtě rozhodovat musí), ale... ačkoliv nejsem filozof, podle mě to v podstatě znamená, že když už jsem se narodila (přičemž já z velké části své osobnosti už přijímám zodpovědnost i za tuto volbu), tak mohu svobodě nikoliv pouze existovat v rámci hranic zdánlivě daných, ale volit si své vlastní bytí a být za to zodpovědná. Proto Sartre říká: "Já jsem svou vlastní volbou." Podle něj nemůžeme být smutní, pokud jsme se pro to sami nerozhodli. Takže smutek pro nás musí mít nějakou hodnotu, jinak bychom ho nepřijali.

Sartre tvrdil, že nevolit je také volba, protože volím, že nebudu volit, přičemž sám tím musím čelit svému svědomí. Ano, možná chvíli je to nečekaně super pocit - překročíte onen mystický stín danosti a predestinovanosti (nezvratného osudu) a máte vlastně celý svět na dlani, nic vás nedeterminuje, jen váš vlastní charakter a temperament (ale i na tom se dá zapracovat), takže všechny možnosti jsou k dispozici. Jenže na to nás nikdo nepřipravil. Jak se rozhodovat o svém životě? ... Takže se dostaví pocit frustrace, protože nutnost samostatného rozhodování a tedy odpovědnosti za volbu způsobuje úzkost (to věděl už i mistr Sartre), protože zjišťuji, že jsem, jaký jsem, pouze svým vlastním přičiněním - takže ve výsledku jsou ty otevřené široké obzory jen jídelní lístek, ze kterého si nikdo neobjednal. 

A tu jsem, v tomhle bodě. A je to v pořádku. Ještě pořád sbírám podklady - zkoumám, co od života chci, co mi dělá radost, jaké jsou mé hodnoty, priority, zkoumám, co pro mě má smysl - o tom vlastně právě probíhající dvouměsíční retrográdní Venuše je. Orestes (v Sarterově dramatu) nám ukazuje, že opravdu uvědoměle svobodný člověk se s tím dokáže vyrovnat: „A ta úzkost, která v tobě hlodá, myslíš si, že někdy přestane hryzat mne? Ale co na tom: jsem svobodný. Mimo úzkost, mimo vzpomínky. Svobodný. A v souladu sám se sebou.“

Sebe-vědomí je vědomí si sebe sama - na jakých principech funguju? Když neznám své hodnoty, nemám se ve svém životě podle čeho rozhodovat. Čím naplníme pohár, který jsme tak důkladně vylili? Jak uspořádáme struktury, které jsme v zápalu šílenství tak dokonale rozbili? 

Víme, co způsobíme dítěti za rozpad představ o světě, když mu řekneme, že Ježíšek neexistuje? Ono není blbé, dojde mu, že jsme mu celou dobu lhali, a bude se ptát, která další z "neměnných pravd" je lží. Stejný rozpad světa zažívá dospělý, který pocítí boha v sobě. "Takže on tedy vlastně existuje, co teď s tím... Co je tedy tím smyslem života, když to, co znám, už není pravda?". Měli bychom ale říct "není celá pravda", protože svým způsobem se jednalo o užší perspektivu poznání světa (abych poznala svět zblízka, zapomněla jsem na vyšší existenci). Ale to je nesprávně formulovaná otázka, správně bychom se měli ptát: "Co je smyslem mého života nyní s těmito novými in-forma-cemi?"

Ty otázky jsou přirozené, protože jakmile jednou pocítíte cosi, co vás přesahuje, nemůžete přestat, nejde se spokojit s tím, s čím jste se spokojovali doposud - i když občas, když nás přepadne ona vlezlá úzkost, po tom všichni trochu toužíme - udělat krok zpět a zase zapomenout (zase věřit, že Ježíšek neexistuje, protože na takový svět nás připravovali, v takovém jasně definovaném světě je naše vlastní mysl dobrý obránce - čím paranoidnější, tím lepší:)

Říká se - najdi něco, pro co by jsi byl ochoten zemřít - a žij pro to!

Smyslem mého života pravděpodobně bude dosažení harmonie ve všech oblastech, pravdou je, že to beru trochu oklikou (aby člověk nalezl střed, musí si osahat okraje, jinak si nemůže být jistý, že stojí opravdu ve středu). Takže zkouším snad všechny cesty, které nefungují :D Harmonie je zvukový soulad. Snažím se naladit na píseň univerza... Metodou pokus-omyl hledám tu svou smyslu-plnost a učím se dívat se za oponu, protože ne vše, co mi dává smysl na první pohled, mě naplňuje a ne vše, co mě naplňuje, mi dává smysl. Zaručené návody neexistují, jenom nástroje, které by eventuálně mohly fungovat... Což se nezjistí, dokud se to nevyzkouší... Musím vyzkoušet všechno, abych si pak byla jistá, že ta poslední možnost je opravdu poslední - a to mi v k-lidu dovolí zakotvit v oné zkušenosti a přesunout se k dalším tématům. Snad nás ten aktuální Vodnář podpoří zkoušet neověřené a brát prostě všechno, co funguje, zahazovat, co pro nás nepracuje.

Vtipné je, že pokud se něco nachází v našem životě, má to pro nás smysl, svobodně jsme si to zvolili, protože z nějakého úhlu pohledu se to jevilo pro nás jako přínosné. Negativní záležitosti mají svůj pozitivní smysl skrytý. Příklad. Nemám peníze a cítím nedostatek lásky a pozornosti. Podvědomí hned přichází se zdánlivě geniálním řešením - úraz - pojišťovna mi vyplatí pojistné a péče mi přinese pocit, že jsem milována (no, ještě že nemám pojistku:)

Otázkou ve smyslu sarterovské svobody pak je: Jak si zajistím finanční stabilitu a pocit, že jsem milována, aniž bych si musela rozsekat tělo? Jaký krok, byť úplně malý (ale pro začátek dobrý), pro to můžu udělat? V dnešním jazyce - jak se posunout z oběti do role tvůrce? Protože právě oběť je schopná vyměnit něco za něco - např. své zdraví pro trochu peněz a pocitu lásky. A zas jsme u toho - naše podvědomé programy z nás dělají prodejné mrchy :) A proč to děláme? Protože jsme nenašli jiný způsob, jak vzkaz duše pochopit - slyšíme na negativní události, teprve ty nás nutí se ptát, zda je s námi všechno v pořádku - zkušenost, kterou podvědomí vyhodnotí jako smysluplnou nás skrze negativní zážitky vyvede ze svého vlastního omylu a přiblíží zas o kousek blíže vědomí, co teda od toho života vlastně chceme?

Teprve hodnoty činí náš život smysluplným a srozumitelným.

Být cíle-vědomí je velká úleva, protože jste si vědomi svého cíle, máte mapu ke svému směřování, žluté šipky na pouti vaším životem. Stávalo se, že jsme se honili za fatamorgánou a ve vyprahlé poušti proklínali boha, že jsme zase sešli z cesty. Ale když poznáte sebe sama, své hodnoty, své nitro, ten budoucí cíl bude v souladu s tím vším. No, ovšem, nikdo nezaručí, že zase nemineme, ale ta šance trefy do černého je nyní o dost větší - vždyť poslední dva roky neděláme všichni nic jiného než, že se poznáváme. Znát sebe sama zvyšuje potenciál souladu.

Možná je to i trochu metafora posledních let - přechodu od hmoty k Duchu... a teď s Duchem zase pěkně zpátky do hmoty... ve filmu Thor říká jeden vědec: "Měl jsem v hlavě Boha, nedoporučuju." ... no, ano, způsobí to rozpad, velký třesk... teď ale co z toho chaosu vznikne, že jo?

Zajímavé je, že můžu hledat v sobě, ale inspirovat se venku, vším - protože ať přijmu cokoliv vnějšího za své, pořád je to v souladu s mým vnitřním. Zákon rezonance. Mou volbu nelze na nikoho svést :)

Co když je to tak, že srdce nás vede k tomu, abychom spolupracovali s-myslí - protože jakmile dáme mysli dostatečné podklady a ona pochopí, co je pro nás v životě s-mysl-u-plné, přinese nám na zlatém podnose všechny možné způsoby a cesty, jak toho dosáhnout - protože to je její skutečná funkce - nalézat řešení, dělat analýzy rizik a příležitostí, počítat potenciály úspěchu, varovat před možným nebezpečí selhání a navrhnout způsoby jeho minimalizace.

Žít smyslu-plný život je tedy umění převést impulzy srdce skrze mysl do aktivního sebe-projevení. Srdce-mysl-čin. Trojjedinost. Srdce+mysl=čin. Teprve čin zakládá naší existenci, čin je naplněním naší vlastní svobody (J. P. Sartre).

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

čtvrtek 23. ledna 2014

Co je naléhavé, nemusí být důležité

Co je naléhavé, nemusí být důležité. Vždy v každém okamžiku bude dost záležitostí naléhavých, ale nikdy si nezapomeň vyšetřit každý den čas na to, co je důležité - na ty činy, které zajistí budoucnost, po které toužíš. 

(na podstatný rozdíl mezi těmito dvěma slovy upozornil autor webu cilevedome.cz)

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.
Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pátek 17. ledna 2014

Milý Muži, dnes je jeden z těch dní...

Milý Muži, dnes je jeden z těch dní, ... už to znáš, po ránu nervózní, a ty víš, že je lepší kolem mne chodit po špičkách, po obědě zbrklá, to není dobrý čas, abys mi radil, co jak mám dělat, i když vidíš, že mi události skoro až komicky proklouzávají mezi prsty, nic zoufalého, ale ty víš, že to prohloubí můj pocit bezmocnosti... aby ti k večeru ze mě zůstala jen jakási posmutnělost... a to je ta chvíle, kdy ke mně přistoupíš a já se ti zhroutím do náruče a budu plakat a pak se schoulím v Tichu do klubíčka, dojatá tóny něžné písně našeho života,... já budu zranitelná a ty budeš odvážný tuhle zranitelnost přijímat a ochraňovat. A pak to budu zase já, silná a plná života. A ty mě budeš milovat - nikoliv "i přesto", ale "i s tím vším". Možná by ses chtěl zeptal na důvod těch slz, ale já bych ti nemohla odpovědět, protože takhle to někdy prostě je... Jsem žena. Dokud to k sobě nepustím, bolí to, dráždí to, ale pak... pak už je tam jen obrovské smíření. S Láskou tvá Ana...

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

středa 15. ledna 2014

Pocházíme ze stejného, ale stejní nejsme

Buďme vděčni za rány, které nás formovaly do naprosto dokonalé jedinečné podoby... Trvalo mi hodně dlouho, než jsem se přestala srovnávat s druhými. Jak říká Osho - Bambus nemůžete srovnávat s borovicí, bambus je bambus a borovice je borovice. Proč bychom je chtěli srovnávat? Tak je to i s námi lidmi. I dnes se občas objeví někdo, kdo rozjitří mé pochyby o sobě samé. Tyhle pochyby jsou ale jen dočasné (a mnohem kratší, než tomu bývalo) a umožňují mi znovu si uvědomit svou jedinečnost. Jedinečnost se vším všudy. Nejen s tím "dobrým", ale i s mými záchvaty úzkosti, které mi umožňují nalézat tisíce způsobů, jak aktivizovat znovu a znovu svou energii a být si jistá o podobě života, jaký chci žít. S mými emočními tobogány, v jejichž energii dřímá obrovská životní síla a tvořivý potenciál... Vše špatné v nás je dobré, jedinečné a úžasné. Jen to poznat, pochopit a začít správně používat...

Tenhle svět, jak jsme si ho vybudovali, by nás rád měl jednotvárné, vypadá to bezpečněji, není v tom žádné riziko, tak jsme to chtěli, byli jsme vyděšený z následků našich kolektivních chyb. Jenže jsme zjistili , že to nefunguje, že se nám to nelíbí, už to tak nechceme, no big deal, tvoříme dál...

V tom jednotvárném světě bývaly doby, kdy jsem byla schopná se vinit za to, že nejsem tak "plochá" jako někteří lidé. Byla jsem svým prožíváním mimo běžnou normu, a to mi způsobovalo pocit vydělení ze společnosti. Tedy oddělenost. Pak jsem se dlouho obviňovala za to, že v určitých lidech nevidím tu hlubinu, že jsem egoisticky povýšená. Nakonec se učím na lidi dívat střízlivým okem, bez závojů vlastního idealismu a bez nadřazeného posuzování. Je, jak je. Jsou, jací jsou. Jsem, jaká jsem. A všichni jsme dokonalí takoví, jací jsme. V tom je ta sou-hra.

Jenže potenciál není to samé co projevení. Každý má potenciál být hluboký a vědomý, ale ne každý to žije... A já mám právo být sama se sebou s-pokoj-ená za své projevení, protože tohle projevení je se mnou v souladu. Projevuji se. Nádhera.

V chrámu se tyčila socha Buddhy. Byla nádherně vytesána ze žuly. Každý den k ní přicházelo mnoho lidí, aby se pomodlili. Schody, které k Buddhovi vedly, byly ze stejné žuly jako socha.

Jednou se však tyto schody staly velmi nespokojenými a ozvaly se na protest: „My jsme tu společně jako bratři, přišli jsme ze stejné hory. Co dává lidem právo po nás dupat a před tebou se klanět? Co je na tobě tak zvláštního?“

Socha Buddhy klidně promluvila: „Vytesat vás znamenalo čtyři rány kladivem, a byly jste stvořeny. Ale já jsem musel podstoupit deset tisíc ran, aby se ze mne stal Buddha“. (příběh převzat z Filozofického bulletinu Nová Akropolis)

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pátek 3. ledna 2014

Bizardní osudovost, jíž nelze nikudy obejít, jen prožít

Doufám, že prvních pár dní tohohle roku se teoreticky dá počítat ještě stále do roku předcházejícího, protože jinak asi ani nechci tenhle rok poznat zblízka. Nakonec ale je obdivuhodné, že i v tom nejšílenějším, nejubožejším a nejbolestnějším pořád vidím krásu božího díla.

Neměla jsem úctu k mužům, můj vlastní vztek a opovržení bylo jedem v jádru mé duše, ... se všemi těmi akášickými obrazy neustále atakující mé vnímání, všechno, co se kdy stalo, co je a co bude, jak bych mohla odpustit? A tak mi jeden musel vykloubit koleno, abych pochopila, co je to pokora. Koleno je zpátky na svém místě, a bolí jen trochu, jako vzpomínka. A pak mi bylo dáno pochopit. V jeho očích jsem uviděla tu pozemskou zuřivost, to šílenství galaxií, kvílení univerza, všechna selhání záměrů a ničivou touhu po (sebe-mně)destrukci... Odpouštím ti, muži, neboť jsem ti porozuměla, tvému strachu, tvému vzteku i tvé bolesti... a stala jsem se vodou, rozlila jsem se do všech směrů a na ničem už nezáleželo. Tady jsem a ty jsi vítěz, chceš-li jím být, pochopila jsem další střípek tebe-sebe a nemusíš tomu věřit, nepotřebuji tvou víru ve mně ke své vlastní existenci... Přestala jsem být poddanou, v oběti odevzdanou a stala jsem se poddajnou, stala jsem se tím sama sebou v absolutním sebepojetí, protože tam nebyl odpor, nebyla tam potřeba kontroly, přestala jsem se bát smrti a uviděla, kým jsem, přijala i ty nejbizardnější části sebe sama.

Pochopila jsem strach ze selhání, který člověka paralyzuje v nečinnosti, nebo naopak žene zuřivě vpřed. A proto, i kdyby mi tisíckrát zopakoval, že jsem trapná a za nic nestojím, stále bych v údivu klečela u jeho nohou a děkovala bohu za jeho sílu a odvahu, kterou on sám nevidí, a proto ještě má potřebu se mi mstít, protože si připadá slabý, potřebuje dominovat... a já ho nechám, protože ještě nevidím svou krásu, nechráním svou křehkost. A tak jeho kovaná bota dopadla na mé okvětní lístky... a on to neviděl, ale to nebylo důležité, protože já to viděla... Ano, jsem slabá, málo odolná. Ale není to tím, že už nemám kolem sebe žádné zdi? Že opevnění mého srdce je pryč a já tu stojím ve své nahotě a toužím být přijatá, i se svými slzami, i se svou křehkostí... Možná se té poddajnosti lekl, protože se tváří jako slabost - možná mu to připomnělo jeho vlastní pocit ztráty kontroly, možná mu to připomnělo, že kdysi právě tohle chtěl chránit a o tohle pečovat.. Řekl mi, že stojím za píču. Řekla jsem mu, že pak tedy stojím za něco, co je na této Zemi nejposvátnější, protože odtud pochází Život... Jsou to ty okamžiky, kdy víte, že vše je v pořádku, že jste ve správný čas na správném místě, že z tohohle rozjetého vlaku nelze vystoupit, přesto ta slova vyryla ránu, jejíž stopy se nikdy nesmažou. Možná on viděl mou slabost, ale ta byla jeho strachem, já viděla svou sílu.

Možná, že svět není připraven mi zrcadlit mou nevinnost a lásku, ale já jsem připravena stát před celým světem a být jeho zrcadlem... Možná jsem stále příliš slabá a občas toužím umřít, občas mám pocit, že mě tu tahle existence utrápí... ale na tom nezáleží - jsme jenom zrnky písku ve větru...

Stála jsem tam a po tvářích mi tekly slzy, myslela jsem na Ježíše a na to, že někdy "nastavit druhou tvář" znamená ukázat svou temnou stranu, zdravě se projevit a někdy... někdy, když se člověk chce přiblížit bohu, prostě přijme pokorně další rány... Nemyslím si, že se nemiluju, ale jednoho dne mi dojde, že jsem se stále milovala příliš málo...

Když jsem přišla domů, z nástěnky spadl papír se všemi mými poznámkami o archetypu Lilith. Tak buď s-bohem, ženo Zuřivá a Zraněná...

Jenom kapky deště
dopadající na umírající slunce
dávno dávno nechtěných 
pohárů nedopitého.

Ten déšť nebyl kyselý
A to víno nebylo hořké
Myšlenka, co toužila existovat

Jako ty. Jako já.


Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

 • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
 • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330