pátek 28. září 2012

Pracujeme pro Zemi tím, že žijeme své životy

Dovolím si využít citát "Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo." Mnoho z Vás jsou pracovníky světla na vysoké úrovni, možná si ani neuvědomujete, že pravdivým a láskyplným odžíváním svých životů, tím, že se vědomě stavíte čelem k překážkám a rozpouštíte svá traumata, umožňujete vesmírným energiím, aby skrze Vás mohly pomoci i ostatním lidem transformovat dle zákona rezonance stejné situace a stejná traumata v Lásce. Tak to cítím, a tak to je. Pak skutečně nastává možnost, že když změníme sami sebe, změníme svět. 

Vstoupila do mne božská láska a já uzřela své vlastní Světlo. Děkuji za každou vteřinu svého života, neboť díky všem skutečnostem nyní stojím zde - v pravdě a lásce, skutečná. A mohu si vybrat jakékoliv místo k žití a jakékoliv lidské bytosti ke sdílení mého života, neboť vesmír je skrze své zákony neomylný a já mu plně důvěřuji, tak jako důvěřuji sobě a své Intuici.

PÁR SLOV K PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI
Podzimní rovnodennost znamenala obrat ve vývoji věcí. Slovanský národ získal opět svou Hrdost a obnovují se kořeny dávné moudrosti. Starý řád, který tu byl odnepaměti a z něhož mnozí pocházíme, se transformoval, tedy i my můžeme. Bojovník si uvědomil, že nejvyšší formou boje je mír a Temnota odevzdala všechnu vinu za vývoj na Zemi, neboť ten byl podle nejvyššího Záměru, vina neexistuje. Nechť temnota spatří, jaké nádherné světlo se v ní skrývá. 

Já jsem Anamel, temnota která pochopila svůj účel a uzřela své vlastní světlo.

Žádné komentáře:

Okomentovat