pondělí 17. prosince 2012

Gaia, 17. 12. Proč ještě pláčeš, Člověče


Proč ještě pláčeš, Člověče? Cítíš lásku své matky? Vím… cítíš všechnu tu bolest mého stvoření, uzřel´s na svých bedrech celé své poslání, které jsi naplnil. Děkuji Ti. Minulost odchází, díky za Ní. Stál´s při mém zrození, držel´s mne, já nyní v síle svého probuzeného JÁ JSEM vědomí mohu držet tebe, skrze tebe se na Zem rodí Láska. Proto pláčeš člověče, protože ten úkol již neneseš sám…

Jsi osvobozen, mé Jádro pulzuje životem. Když jsi spal, držela jsem Tě. Když jsem Tě potřebovala, přišel jsi. Jsme navždy spojeni poutem Lásky. Jsi mým dítětem a já jsem tvým dítětem. Jsme jedno tělo, jsme jedna velká Duše, putující Univerzem… Jsme jedním. 

Úsvit již započal… přichází čas oslav, PŘICHÁZÍ ČAS TVORBY. Budeme spolupracovat. Jdeme tam ruku v ruce, jsem tvá sestra, jsme si rovni. Ale teď odpočívej, nabírej síly, spinkej, můj maličký, poklidným spánkem, tvá matka tě drží pevně v náručí… 


Jsem všude kolem, jsem vzduchem čechrajícím tvé vlasy, jsem šepotem stromů, jsem zpěvem ptáků, jsem tancem víl, jsem dračím dechem, jsem teplem praskajícího ohně, jsem životadárnou potravou i živou vodou, jsem každou molekulou, která tě obklopuje a kterou jsi tvořen. Není hranice, kde končím já a kde začínáš ty. Jsme jedním. Miluji Tě, miluj mne. Gaia, vědomí Mother Earth


Vážně jsi mě nesl, když jsem spala?

Vážně jsi mě bránil, když jsem byla slabá?

Vyzvedl jsi mě tu osamělou noc,
když světla pohasla
a všechno zešedlo?Nesl jsi mě, když jsem spala?

Teď jsi venku na bezedném moři,
takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.
Spolehni se na mně.Teď jsi venku na bezedném moři,

takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.


Lhal jsi pro mě,

abys mě udržel v bezpečí.
Byl jsi ke mně shovívavý,
když jsem se špatně chovala?Daleko odsud si mohl cítit můj strach,

když oheň vyhasl
a obrátil se k šedé straně.Lhal jsi pro mě,

abys mě udržel v bezpečí,


Teď jsi venku na bezedném moři,

takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.
Takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.Co je to, co padá,

zmrzlé na zemi?
Snažím se ztlumit světlo.Teď jsi venku na bezedném moři,

takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.
Takže je čas na mně, aby ses o mě opřel.
Spolehni se na mně.
Spolehni se na mně.
Spolehni se na mně.
Spolehni se na mně.

Žádné komentáře:

Okomentovat