středa 31. října 2012

Cesta k sebepřijetí - přijímám, že se nepřijímám


Už jsem unavená, jak detailně a permanentně mi mé okolí zrcadlí to vše, co na sobě nepřijímám. Jsem v bodu frustrace, únavy a defenzivy, a to je pokrok. Ano, nepřijímám na sobě to a to... Znám své stránky, které považuji za negativní a také vím, že doposud jsem je potřebovala a zároveň zrcadlily něco někomu jinému - v tom je vesmír neomylný, nikdy se nepotkají dva lidi, kteří by si neměli co předat - zapadáme do sebe jako dílky puzzle, i když někdy je to bolestivé, než to zpracujeme, pochopíme.

Tolikrát jsem se snažila změnit, co jsem - zlepšit, dospět, zhubnout, vyvinout se v nějakou lepší formu existence (ano, smích), cítila jsem ten tlak okolí, že "takhle to není správné, takhle se to nedělá" a ten tlak byl zároveň pouze mé vnitřní přesvědčení o tom, kým bych měla být, kdybych poslouchala své ego a strach. 

Když jsem se zamyslela, proč jsou všechny mé pokusy být - trpělivější, pořádnější, mlčenlivější, uzemněnější, méně emocionální, neplácat se neustále v nějaké iluzi - neúspěšné, zjistila jsem, že nejsem sterilní, totiž nechci být sterilní. Můj vzdor být podle norem (bez úvahy nad tím, co to normy jsou, a že jsem si je stanovila já sama) je přirozený, Země je plná pestrosti, pro vývoj nás všech je docela vhodné, abychom si udrželi svou rozmanitost.

Mé okolí mi nezrcadlí, že bych se měla změnit, mé okolí mi dává jasně najevo - přijmi, co jsi, neboť to je tvým darem. Být tím, čím jsem, je největší dar pro mne i mé okolí - a být tím v Lásce. Pořád do kolečka, dokud to nepochopíme.

Pro jakékoliv uvědomění je důležité mluvit o tom, co cítíme - vynést to na povrch nám umožní se v tématu uvolnit, dostat blokovanou energii na Světlo - říct si třeba Jo, nedodělala jsem školu, neumím se rozhodnout, nepřijímám své tělo, žiju z iluze do iluze a neumím udržovat pořádek atd. atd., ale přijímám, že se za to nepřijímám, vše má svůj důvod a já já tomu plně důvěřuji. Jsem, co jsem, a miluji se, protože jsem jedinečný aspekt Univerza. 

Myslím, že velkou překážkou společnosti na cestě k sebepřijetí je, že mezi sebou nemluvíme o tom, jak se cítíme, že se schováváme za nepravdy, schováváme stránky, které považujeme za své slabosti, a tím manipulujeme okolí, aby přijalo obraz toho, že jsme víceméně dokonalí, zatímco cítíme ten rozpor, a to nás vnitřně trhá a vrhá do nepřijetí sebe sama. Tím, že odhalíme svůj vnitřní svět, zároveň umožníme druhým projít cestou přijetí. Zvnějšku to totiž vypadá, že všichni jsou v pohodě a nikdo nemá problém, a tak se nutně musíme cítit, že jsme špatní, když jediní máme problém, ale náš problém je pouze v tom, že jej jako problém vnímáme.

S Láskou Váše spolucestovatelka životem - Anamel, v permanentním procesu

pátek 19. října 2012

Co nám brání udělat krok do Štěstí?

Na prahu dalších kroků v životě, u bran své vlastní svobody jsem v procesu oprošťování se od zkušeností spojených se starým já. A právě tady se setkávám tváří v tvář se svými vlastními myšlenkovými vzorci, které jsem posbírala bůhví kde a bůhví kdy. 

Je na čase přeprogramovat svou mysl, svá hluboce zakořeněná přesvědčení založená na strachu, egu a nedůvěře. Děkuji, že je mohu vidět a cítit. Beru si z těchto vzorců, co mi ještě mohou dát k pochopení, protože vím, že tu nejsou jen tak, uvědomuji si jejich hluboké kořeny, které sahají až tam, kam nedohlédnu, cítím jejich sílu, ale plně se rozhoduji je navždy opustit. 

Objímám své vnitřní děti, chlapce a holčičku, a ptám se - kde se ukrývá ten problém?

Vzorec 1. Nezávislost nutně znamená samotu.
Měním tento vzorec na Nezávislost znamená celistvost a svobodu být tím, čím jsem, být tam, kde chci být a s kým chci být, kdykoliv chci s někým být. Samota je stav, pro který se rozhoduji vědomě, když to potřebuji. Nezávislost znamená krok do vědomí, že jsem s těmi, které miluji, i když s nimi nejsem zrovna fyzicky.

Vzorec 2. Vyvíjet se, znamená neustále ztrácet půdu pod nohama a být sám, být znovu a znovu opouštěn a muset znovu a znovu opouštět, proto zdržuji svůj vlastní vývoj, abych nemusela opouštět, co znám.
> Prožívám svůj život v přirozeném rytmu, z mého života odcházejí lidé, kteří odejít mají, a v souladu se zákonem rezonance přicházejí noví, kteří přinášejí požehnané dary do mého života. Má duchovní rodina a lidé blízcí mému Srdci jsou vždy nablízku. Nikdy nejsem sama.

Vzorec 3. Harmonie je pro lenochy, vývoj probíhá jen skrze utrpení.
> Život je příliv a odliv. Čas odpočinku využívám k nabrání sil, čas silnějších zkušeností prožívám s odvahou a porozuměním. Harmonie je přirozený stav, díky níž nemusí přicházet k utrpení, aby došlo k uvědomění. Je to nový způsob tvoření, je to nové dobrodružství. S dostatečnou pokorou přijímám výzvy života a plním je s tvořivou Radostí. 

Vzorec 4. Touha po štěstí je to, co nás vede do katastrofy, do pasti, je to způsob, jakým nás mohou manipulovat.
> Mám v sobě dostatek Pravdy, a ta zákonitě přitahuje Pravdu a jen Pravdu, jsem chráněna před iluzí, dokáži pohlédnout pod povrch a nalézt Skutečnost, skrze mou vlastní upřímnost se mnou nedokáže nikdo manipulovat. Vědomým životem a neustálým uvědomováním si sebe sama odhaluji své vnitřní motivace a vzorce dříve, než mne zavedou do negativní zkušenosti.

Vzorec 5. Hra na duchovní vývoj je stejná past jako hra na systém.
> Duchovní vývoj není mým cílem, je to pouze prostředek. Mým cílem je nalézt Jednotu, Moudrost a velikost celého vesmíru v sobě. Čím více nalézám v sobě, tím menší vliv na mne má vnější svět. Jsem v bezpečí.

Vzorec 6. Co když si to nezasloužím, co když se projeví mé temné stránky, co když dojde znovu k pádu vědomí a já to nebudu moci ovládat, co když se pak znovu propadnu do Nevědomí.
Přijímám vše, co přichází, neboť každá zkušenost je v souladu s přáním mé duše a je pro nejvyšší dobro mne a všech zúčastněných. Co jednou už mám, to mi nikdo vzít nemůže. Má vlastní dualita mne dovedla na práh k Domovu, k mému Srdci, jsem naplněná vděčností a úctou k sobě samé a ke všem svým aspektům.

Vzorec 7. Co když to všechno skončí špatně? 
> Odevzdávám svá očekávání a naplňuji se důvěrou, že vše má svůj smysl, že všechno se již stalo a že neexistuje nic, co bych mohla udělat špatně. Mám v sobě tolik Lásky a Odvahy, že neexistují překážky, které bych nakonec nepřekonala, a neexistují dary, které bych nepřijala.

A na závěr - můj nejhlubší - ukotvený mnoha a mnoha životy - Vzorec 8. Poslouchat své vnitřní vedení a intuici je nebezpečné, neboť vede do bolesti, odsouzení a samoty.
> ... hm, nic, jen hučení v hlavě a pocity vzdoru... na to se asi budu muset podívat blíže...

S Láskou ke všem Poutníkům Anamel

úterý 16. října 2012

Odevzdávám to, čím jsem, a JSEM

Thomas Bergersen - píseň pro Odvahu a Sílu...

Vyhazuji, co jsem si myslela, že nikdy nevyhodím, uzavírám spirálu zkušenosti, nalézám ve své minulosti ohraničení sebe sama (abych ty hranice mohla rozbít). 

Má zkušenost je ve mne, budu-li ji potřebovat, vybaví se mi, najdu ji v sobě, i kdyby byla skryta pod nejsilnější vrstvou prachu. Nepotřebuji nostalgii, nepotřebuji vzpomínání...

Zbavuji se všeho - dopisů a deníků, protože jsou v nich zamčené mé emoční bloky; oblečení, protože už nejsem, kým jsem byla; knih, karet, amuletů, protože mi vibračně už neodpovídají; funkcí a povinností, protože nevycházely z mé duše, ale z mého strachu a ega.

Sbalím si věci a zatím nevím, kam půjdu, vím jen, že půjdu... Na chvíli, na dlouho, na tom nezáleží. Vše v božském načasování, Cestu poznám, jakmile budu mít věci zabalené a aktivity ukončené, neboť to bude vyjádření mého Rozhodnutí. A tak balím a vyhazuji, to je má mise Tady a Teď. Na víc se neptám...

Chci-li najít Domov, musím se nejprve rozhodnout ho opustit, zbavit se veškerých tužeb, očekávání a předpokladů. Pustit se jistot a všeho, co znám. Svět mi bude domovem. Konečně.

V jednom rituálu se mne zeptali - co by jsi od Ducha chtěla? A já řekla - chci již odevzdat všechny emocionální bloky a myšlenkové vzorce, které mám uložené ve svém těle. Řekli - Anamel, uvědomuješ si, že to je všechno, čím jsi. Tak, jak tě utvořila výchova, zážitky, tvůj život, to, co do tebe vložili rodiče, společnost, ty sama... a já řekla - Ano, to všechno chci prosím odevzdat... 

A já vím, že odevzdám, protože když se mě zeptali před půl rokem, prosila jsem Ducha, aby mi pomohl z mého života odstranit vše, co mi již neslouží a neprospívá, a když se ohlédnu zpět - vidím tu nádhernou destrukci v mém životě, která musela nastat, aby přišlo Tvoření. Tolik změn v přijetí plynutí Života, který se neřídí, který se žije. A neříkám, že to nebylo bolestné, ale... Za tuto odvahu jsem byla odměněna novým místem k životu, novými přáteli, kteří se mnou rezonují v Lásce a Respektu, a Pravdivou cestou k sobě sama. A i když ta cesta není často jednoduchá, je Skutečná a je v ní Radost a Láska.

Pochopila jsem, v jak nesmyslných smyčkách žijeme, na základě jakých motivací konáme. Dlouho jsem si myslela, že jiné ženy jsou krásné, citlivé, jemné a duchovně pokročilé... a ony si to zas mysleli o mne. Jsme zajatci pochybností o sobě samých. A zároveň jsme si svými zrcadly. Nyní kdykoliv se podívám na krásnou Ženu, vidím samu sebe a dokáži ten obraz milovat, neboť ona je mnou. A miluji bezdomovce, miluji feťáky, miluji politiky, neboť je to odvaha vybrat si takový život - nastavovat zrcadlo druhým...

Jsme spoutáni vzájemnou vinou, která není reálná, jeden k druhému cítíme povinnosti a všichni čekáme, až je z nás ti druzí sejmou. A tak říkám nahlas vše, co cítím. Vyslovit svůj vnitřní pocit, znamená rozhodnutí najít odpověď. Hledám Skutečnost, dávám svobodu sobě i druhým tím, že odhaluji své nitro, vkládám sebe sama do Světa, neboť Pravda nás osvobodí...

A nyní ta plnost, kterou cítím uvnitř sebe, je ukotvení mé vlastní duše v mém těle. Já jsem ta duše. Už není někde daleko, už to není něco neuchopitelného, je tady, vlastně jsem tady, protože jsem si dala prostor být tím, čím skutečně jsem, se všemi kvalitami, které nesu, ať jsou z pohledu Člověka kladné či záporné. Jsem, co jsem, právě tady a teď, kdy se závoj iluze a odpojení rozplývá.

Když jsem vyslovila přání odevzdat vše, čím jsem, mé malé ego se leklo, zabušilo ve spáncích a polilo mne studeným potem - kdo to pak tady bude žít, budou ještě platné sny, které mám nyní, budu mít vůbec, o čem psát, když už to nebudu Já? A tak mu s úsměvem říkám - záleží na tom? Záleží vůbec ještě na něčem jiném než na základní podstatě Bytí?

S Láskou Anamel

úterý 9. října 2012

Žena ubila Sílu muže, pak teprve byla pošpiněna

Je ještě jedna hlubší pravda, která by neměla být zapomenuta, a to že historie, která je podávána ve školních lavicích, není zcela přesná.

Kdysi dávno, v dobách, o které neexistují žádné zápisy, žena poznala svou Sílu, která jí byla dána jejím spojením se Zemí, Intuicí a cykličností.

Tuto svou sílu proměnila v moc a nadvládu nad Mužem.

Z milenců a ochránců se stali otroci. Ani jako otcové neměli pro ženu význam. Žena zneužila sexuální energii a koncentrovala ji namísto k tvorbě, k bohapusté destrukci.

A muž v běhu dějin našel jediný způsob, jak toto běsnění zastavit - zrušit posvátnost všeho, čím je Žena.

Žena nyní podvědomě cítí vinu a příkoří, která se dějí, jsou výsledkem její touhy po trestu. Muž podvědomě hraje stejné drama, kde je aktuálně agresorem, a tak jsme v tiché hádce, kde základní premisy nikdy nebyly vysloveny.

Je to dokonalý plán pádů a vzestupů, změn rolí a perspektiv... a nyní jsme zde, abychom to už nechali být, přestali se ptát, jestli byla dříve slepice či vejce, a naučili se žít ve vzájemném respektu.

Ženo, cítíš se možná ublížena, ale pohlédni skrz vlákna svého DNA ještě dále za závoj a nalezni ve svém srdci a ve svém těle způsob, jak znovu nastolit rovnováhu, nejprve v sobě, poté i ve světě kolem.

Láska jako směr, sexuální energie jako léčení dotekem

Každý muž je mým partnerem, každá žena je mým obrazem. Všichni jsou mou skrytou či odhalenou částí mne samé. In Lak´ech.

V Srdci je místa dostatek a zvětšuje se, čím více lásky cítím ke všem lidem. V mém životě jsou v posledních měsících ale nově lidé, ke kterým cítím Lásku, jejíž rozměry neznám a zatím prozkoumávám. Je to absolutní Touha duše po bytí s tímto člověkem zde v Hmotě, ta touha se projevuje v srdci skrze dosud nepoznaný cit a skrze tělo proudícími energiemi. Před pár měsíci bych to mohla považovat za zamilovanost či sexuální poblouznění, dnes už vím, že je to posvátný dar od Stvoření, který říká: Jdi a tvoř. A nelze se proti tomu postavit a říct - to nejde, mám tyhle a tyhle překážky... překážky neexistují, energie chce být projevena, energie potřebuje jít na Zem, a to jedině skrze dotek člověka k člověku daný v absolutním odevzdání, respektu a zároveň vědomí sebe sama jako jedinečného aspektu Stvoření.

Tabu sociálních původů, rozdílné zkušenosti, věku i pohlaví jsou rozrušena. Dotek dostává jiný rozměr, je to vyjádření absolutní úcty k druhému, je to vědomí, že já léčím tebe a ty léčíš mne, navzájem se integrujeme. Učíme se hledat hranice. Dotekem můžeme vykonat to, co žádná slova nedokážou. Poznání. Je to jako výbuch supernovy, když se propojí, co se propojit má.

Otázkou je - Jsme připraveni či nepřipraveni přijmout tento dar?

Je potřeba zrušit vše, co do nás vložila naše historie, církev, rodina, odložit nesoulady pocházející z ega a strachu, vše, co se projevuje žárlivostí, pocity zrady, viny atd., to vše odložíme a půjdeme sami za sebou. Je to osvobozující cítit, že je možná existence jiného rozměru Lásky, projevující se naprostou úctou a respektem všech zúčastněných, nemluvím zde o žádných sexuálních orgiích, mluvím zde o projevení energií v těle jako něco, co je přirozené a říká nám, jdi a přiviň se k tomuto člověku, vdechni do něj sebe sama a zároveň nalezni hranici mezi poznáním a pokušením. A pak hledej, proč se tento člověk objevil ve tvém životě, zasaď ho obrazu v rámu svého života a pochopíš...

S Láskou a odvahou Anamel

pondělí 8. října 2012

Skutečně probuzena - Wide awake song

Velmi silné poselství o tom, jak probíhá naše cesta z Vězení... při cestě za Srdcem ve velké bolesti a tíze nalezneme vlastní Sílu a světlo svého srdce. V novém světě, kde pokušení číhá za každým rohem, jsme vedeni svým vnitřním dítětem. V naprostém vyčerpání a šílenství je to právě tohle dítě, které nás neúnavně vede a chrání. Pak teprve se dostáváme do krásného světa, který je ale zase jen iluzí, postavenou na našich nejniternějších touhách, proto je tak silná, a v ní mnozí nyní bloudí, pokud neposlouchají intuici - znamená to vzdát se něčeho perfektního pro něco skutečnějšího, kde člověk může být tím, čím je, a nemusí nic předstírat. To je to, po čem v skrytu duše všichni toužíme.


Jsem vzhůru! Jsem vzhůru! Jsem vzhůru! / Jo, byla jsem v temnotě / tvrdě jsem padala 

S otevřeným srdcem / Jsem vzhůru / Jakto, že jsem četla hvězdy tak špatněJsem vzhůru / A teď je mi to jasné,
Tohle všechno, co vidíš / Není vždy takové, jakým se zdá
Jsem vzhůru / Jo, snila jsem tak dlouhoKéž bych tehdy věděla / To, co vím nyní / Netopila bych se v tom / Neohlo by mě to
Gravitace bolí / Udělal si to tak sladké / Dokud jsem se neprobudila na / Na betonuPád z devátého nebe / Zřícení z výšin
Dneska večer to nechám být / (Jo to já) Padám ze sedmého nebeJsem vzhůru / Neztratila jsem spánek / Posbírala jsem každý jeho kousek (spánku)
A přistala na pevně na nohou / Jsem vzhůru / Už si nepotřebuju nic doplnit - neee-eeeJsem vzhůru / Jo, znova jsem se narodila / z lvího doupěte
Nemusím předstírat / A navíc je už pozdě / Příběh už skončil, konecKéž bych tehdy věděla / To, co vím nyní / Netopila bych se v tom / Neohlo by mě to
Gravitace bolí / Udělal si to tak sladké / Dokud jsem se neprobudila na / Na betonuPad ze sedmého nebe / Zřícení z výšin
Dneska večer to nechám být (Jo, nechám to být) / Padám ze sedmého nebeHřmí hromy / Hrady padají / Snažím se vydržet
Bůh ví, že jsem se snažila / Vidět lepší stránku / Ale já už nejsem slepá...
Jsem vzhůru / Jsem vzhůruJo, padám ze sedmého nebe / Řítím se z výšky
Už víš, že dneska večer to nechám být / Padám ze sedmého nebe.Jsem vzhůru,Jsem vzhůru,Jsem vzhůru,Jsem vzhůru,Jsem vzhůru!!!


neděle 7. října 2012

Sexualita, poskvrněné Ženství

Cítím okamžik, kdy se něco mění, mění se to ve mne a skrze nás v energii Země. Už je ten čas odevzdání. Zatímco Země pláče a i mně se kutálí slzy po tváři, které vítám, po tolika letech, po tolika životech... Jsou zde opakující se vzorce zkušeností mezi mužem a ženou. Jak nahoře, tak dole. Měníme se, a tedy měníme i energii Země.

Zapomněla jsem jeden z klíčových okamžiků mého života, odsunula ho do podvědomí, odkud jsem se nechala trýznit, odkud jsem nechala bolest diktovat můj život a mé vztahy. Je to zážitek, který jsem nevěděla, že mám, a který v posledních dnech vyplul na hladinu mé mysli jako obrovský vrak, který tajně znečišťoval celé moře. Je to zážitek, který mne má nyní upozornit na to, co je potřeba léčit, protože nyní již mám k tomu sílu.  Nesu v sobě obraz z dospívání, který je vázán na určitá témata historie Země a který způsobil mé nepřijetí těla, doteku, mé nepřijetí života, mé nepřijetí lásky mužů, mé nepřijetí čehokoliv. V tom obraze je agresivita muže, manipulace ženy, vlastnění, znásilněná posvátnost sexuality, pošpinění něhy v doteku, vulgarita a ponížení ženy a zároveň její zpupnost a touha se mstít, ubližovat. 

Uvědomuji si, že to byl dar pro mne i Zemi a že je čas Proměny a Procitnutí, cítím Světlo a Lásku aktérů této zkušenosti, ale cítím, že jsem jim to neodpustila, ačkoliv se pořád a pořád do toho okamžiku vracím a hledám způsob, jak jej v sobě přetransformovat, doposud to nešlo. Moje vnitřní holčička pláče a ptá se - jak je to jen možné? Jak se to mohlo stát? Vím, že mohu z přítomného okamžiku změnit vše, co se tehdy odehrálo, vím, že to bude znamenat Milost, vím, že to bude znamenat objevení Života a Těla a jsem připravena, prosím o naplnění nejvyššího potenciálu tohoto momentu očisty. Prosím o zrušení veškerého posuzování mé vlastní zkušenosti, o pochopení vazeb mezi minulými životy, tímto zážitkem a jejich vlivy na mne Tady a Teď, o pochopení širšího rozměru v celém Příběhu Země, o rozpuštění traumat kdekoliv v čase a v místech, komukoliv způsobených. 
Dojde k pochopení, neboť posvátná sexualita, láska a energie, vycházející z fyzického, duševního a duchovního spojení muže a ženy bude léčit svět. 

Musí dojít k vyléčení Ženy, aby Žena mohla vyléčit Muže. A společně pak v Rovnosti Muž a Žena budou žít v Ráji, ze kterého nikdy nebyli vyhnáni. 

Země je žena, která už nebude znásilňována. Marie Magdaléna nikdy před Ježíšem neklečela. 

Pod tím vším blátem je uchována naše čistota, Světlo, které můžeme spatřit, pohlédneme-li na sebe skrze Čistotu Muže.

Vyhlašuji Mír mezi Mužem a Ženou. 

Když si duše nekompromisně říká o změny

Jak řekla Máří Magdaléna: touha po smrti je jen obrovská touha duše po Životě, po skutečném životě. Umíráme a rodíme se ve stejných tělech do stejné doby, do stejných vztahů, s jinými propozicemi, poupraveným plánem duše, ... člověk najednou procitne a už necítí, co cítil, nepřemýšlí, o čem přemýšlel, nelpí, na čem lpěl, nemiluje, koho miloval, protože Láska je volání duše za těmi, kteří mají být součástí naší Cesty. 

Někteří z nás se rozhodli odžít své lekce a plnit své úkoly zrychleným tempem. Někdy to hraničí s Nemožností, ale očividně to pokaždé přežijeme, zatímco intenzita se stupňuje s naší narůstající silou. Čím větší uvědomění, tím větší lekce, tím větší grácie, s jakou jimi procházíme. Na začátku každého kola zkušeností jsou pochybnosti, otázky typu Bože, co zas, to už to nestačilo, nemůžeš mne nechat chvilku být, nemůžeš mi ponechat mou iluzi?... NEMŮŽE, protože je to naše nejvyšší a nejupřímnější přání - jít touto cestou takto intenzivním tempem.

Dlouhá léta jsem skrývala svou bolest ze života tím, že jsem si vytvořila různé masky, abych zakryla svou skutečnou Citlivost, neuměla jsem se vyrovnat s dualitou, nepřijímala jsem hmotu a ani jsem netušila, že jsem zodpovědná za svůj život a že mám vždy možnost volby... dnes už vím, že to všechno byla příprava na Tady a Teď. Moji rodiče, učitelé, přátelé i neznámí lidé se staly agregory vzniku těchto masek a pomohli mi schovat tak mou skutečnou podstatu a Dary, abych je nyní mohla postupně objevovat tím, že pod tyto masky nahlédnu a uvidím tam svou vlastní hodnotu, někdy najdu jejich příčinu, jindy ne, na tom nezáleží, nelpím na cestování do minulých životů, do traumatických momentů mého života, dneska už to není podstatné, pokud se mi to samo nevynořuje v mysli. Nic nehledám, vím, že to přijde samo, když se Rozhodnu a najdu odvahu se na to podívat. A já tu odvahu vždy najdu, i když někdy mi to trvá déle - ale "déle" znamená takovým tempem, které jsem si zvolila na těsné hranici mezi šílenstvím a pokrokem.

V životě mi přišlo (a stále přichází) několik zlomových okamžiků, které z tehdejšího pohledu nevypadaly nijak významně - jako závan motýlích křídel, který může způsobit vichřici na druhé straně Planety - přečtená kniha, odvaha někoho opustit či naopak přijmout do svého života, upřímný čin Lásky, postavení se svým vlastním Démonům... - ty upravily plán mého života až do okamžiku Smrti. Jednoho dne ubitá nákladem, který jsem si vybrala, jsem začala sepisovat, co musím udělat, než opustím tenhle svět. Věděla jsem, že se sem budu muset vrátit, ale potřebovala jsem znovu cítit Spojení, chtěla jsem se narodit jinak, aby to tolik nebolelo. Při sepisování seznamu mi samozřejmě došlo, že tenhle svět ještě prostě opustit nemůžu. A další ráno bylo jiné, bylo tam stejně bolesti, ale najednou se začala přede mnou vinout Cesta. 

A najednou začalo přicházet více těchto zlomových okamžiků a já je začala rozeznávat, najednou jsem začala umírat a rodit se častěji, nejdříve jednou za rok, pak několikrát ročně a dnes mám pocit, že Smrt přichází téměř každý den. Neplatí, co platilo včera.

Dnes díky této cestě životem už vím, co to znamená sebedestrukce, zpronevěřování se sama sobě, svým pocitům, svému nitru a svým snům ve prospěch ega, oběti a touze po přijetí. Mám reakce na takové své chování uložené ve svém těle a mé tělo začne vždy reagovat, proto nyní hledám své vlastní hranice, musím je hledat, protože jejich překračování se nyní projevuje bolestmi v těle. Neuklízím, když na to nemám čas či náladu, nevozím na návštěvu dárky, když to skutečně necítím, neberu si na sebe úkoly, které nechci, nedělám věci, "které se musí udělat", jen proto, že cítím vibraci těch, kteří si myslí, že se musí udělat. A tak se vyrovnávám s vlastní vinou za sobeckost, která není sobeckostí, nýbrž úctou sama k sobě, vyrovnávám se se vztekem na věci, jak jsou, zároveň je to pro mne i vyjádřením úcty k druhým lidem - tím, že si na nic nehraji, tedy nemanipuluji je do vnímání lživého obrazu mne sama.

A nakonec - s tím vybíráním místa k žití a lidmi k soužití to nebude až tak svobodomyslné, jak to vypadalo v době předchozího příspěvku. Musím se smát. Pořád se musím smát, ... jak nekompromisní jsou pocity, emoce a fyzické reakce těla, když Někde máte být, když Něco máte dělat. Vždycky jsem říkala, že má duše má tlačítka, jimiž mne ovládá ke své vlastní spokojenosti. 

Tolik věcí jsem si přála, a když nyní přicházejí, odmítám je a hledám výmluvy, překážky, protože ty věci znamenají skutečné rozhodnutí, skutečný odchod z života, jak ho znám (a jak je všeobecně přijímaný společností), vystoupím ze struktur, z předsudků, z Nelásky k sobě, a předstoupím před zrcadlo a přijmu to, co tam je. Rozhodla jsem se nalézt Domov ve svém vlastním srdci. Než to přijmu, musím to v sobě zpracovat, odhalit slabá místa a vyléčit dříve, než se budou muset manifestovat ve zkušenosti a skrze útoky druhých lidí. Já jim to však vždy odpustím, protože vím, že mi odhalují pouze skryté pochybnosti ve mne samé a nutí mne nalézt obhajobu pro to, co jsem, a tedy být si vědoma toho, kdo jsem.

Nyní moje duše zahodila ovladač, vstoupila do těla ke mně a podivuje se, nad čím ještě váhám. Ale já mám oči, city a vědomí zde, a to, co vím na úrovni duše, neodpovídá, jak věci vnímám zde, a tak si ponechávám to své "déle" a je to tak v pořádku. Možná budu muset ještě otevřít a znovu zavřít několik cest, možná budu muset ještě párkrát umřít...

S Láskou ve svém srdci Anamel