pondělí 31. prosince 2012

Do nového roku "neporušení" - healing song


Překlad:

Od dvanáctky ke třináctce - děkuji

Rok 2012 ze mne sedřel kůži, a přesto byl nejlepším rokem v mém životě, protože mi ukázal, co vše nejsem, abych mohla konečně být, čím skutečně jsem. Jsem si absolutně jistá, že 2013 bude dalším nejlepším rokem v mém životě. Bože, díky.

150 publikovaných článků, 140 komentářů, 40 tisíc zobrazení. S velkou vděčností Děkuji a všem posílám objetí a světlo svého Srdce. S Láskou Anamel

Za pár hodin se rozloučím s magickým rokem 2012, kdy mi bylo dáno poznat nejpestřejší aspekty Bytí. Díky všem hvězdám, které stály tiše a trpělivě dohlížely na procitání do naší skutečné Podstaty! Každý šel svým tempem a po svém způsobu.

Nekončíme. Naopak začínáme. V proudu života se budeme učit být pravdivějším a skutečnějším Člověkem. Všem přeji, ať je rok 2013 rokem Tvorby - nápadů, které vyřeší doposud neřešitelné. Rokem Lásky - nových rozměrů lásky dosud nepoznané. Rokem Individuality - rozpoznání sebe sama jako jedinečného aspektu Univerza, jež všichni dohromady tvoříme. Rokem Pravdy - rokem, kdy odhalíme ty jedy, ať už chemické či myšlenkové, kterými nás doposud krmila konzumní společnost. Rokem Porozumění - rokem, kdy soudy budou nahrazeny Sou-Citem. Rokem Rovnováhy - kdy nalezneme odvahu neustoupit od prapůvodní Pravdy v našich Srdcích. Kormidelníku, nastav směr - míříme do Svobody.
Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.

neděle 30. prosince 2012

Anamel se nudí, s anketami prudí


Dneska může vydat knihu každý, ale někteří z Vás tuší, že já nikdy nebyla moc "každý", tak si takhle k večeru přemýšlím - na co já jsem se před deseti lety naučila ručně vázat knihy.... Tedy malý průzkum, zda mám směřovat energii tímto směrem... Děkuji za odpovědi... 


Miniaplikace

S láskou přeji krásný večer a poslední den v magickém roce 2012. Anamel


Autor článku: Jana Anamel Mráčková

Plné lidství - rozvazuji provazy, které mi svazují ruce

Michelle Manders píše, že z astrologického hlediska nás čekají dva roky vyplouvání nepřijatých částí sebe sama - to je skvělá uzemňující zpráva pro nás všechny.

Myslím, že se budou čím dál hlasitěji v nás projevovat ty "osobnosti", které v průběhu let i věků získaly přesvědčení, že nejsou dost dobré takové, jaké jsou - ty, které byly okřikovány, odsouzeny, potlačovány, neprojeveny, zneuctěny či nerespektovány, a to nejprve vnějším světem a pak i námi samotnými v sebepopření našeho plného lidství - na tyto naše sebe-pochybující a sebe-zrazující aspekty jsou navázány programy, které brání našemu plnému projevení. 

Tedy my už nečistíme svou minulost, nyní jsme hledači skrytých provazů, které nám svazují ruce a brání naší dokonalé podstatě v projevení, nyní se učíme uvádět naučené do praxe - žít nově - svobodněji a respektujíc znovuobjevené a lépe pochopené zákony Země a Univerza.

A každý tento aspekt, jakmile mu umožníme se transformovat, nám přinese do života dar - dar v podobě pochopení, vlastností, znalostí, dovedností,... které nám doposud zůstaly skryty, protože jsme se nechtěli do tohoto odmítaného koutu sebe sama podívat.

Zprvu mi naskočily pochybnosti,

pondělí 24. prosince 2012

Novinky na webu

Jak vidíte :) změnila jsem šablonu blogu, cítím velkou touhu po změně,... Chystám pár změn, tak se s vámi chci podělit o své plány, které nejsou ani tak plány, jako vnitřním tušením brzkých změn...

Život v rovnováze se vším, co je

Extatická euforie z vlastního bytí, která u mne nastala včera večer, se dostavila, aby vyvážila hlubokou bolest, do které jsem se nořila v posledních měsících, abych ji transformovala. Stav blaženosti se postupně rozmělnil do hlubokého Ticha a hřejivého pocitu u srdce. Hrany mne samé se stále více obrušují do větší jemnosti a já sleduji, že vše už bylo včera řečeno... trochu přemýšlím, o čem tedy vlastně psát - ke dnům minulým již není co říct, k přítomnosti a tomu, co se začíná, je toho tolik...

Cítím, že je čas, abychom všichni tak nějak zhodnotili svou dosavadní zkušenost - jaký je náš život, kam nás rok 2012 posunul, co všechno jsme propustili a o co víc jsme získali. 

Kdo byl odvážný a prohlédl většinu svých iluzí již dříve, byl odměněn v posledních dnech pocity klidu a míru a nyní získává mnohé vhledy na svůj vlastní život a na své fungování v celku. Kdo se nechal strhnout do davového šílenství všech možných sci-fi scénářů a včas neprohlédl, bude muset sebrat odvahu a pohlédnout na své iluze nyní - co je důležité - vlak nikomu neujel. Jen mnozí budou muset začít od začátku, bez iluzí, se skutečnějším odhodláním a s větší pokorou...

Naše transformační dny proběhly přesně tak, jak si naše duše přály

neděle 23. prosince 2012

Někteří zažili a zažívají dost krušné chvilky

Strach z toho, co bude, obava z promarnění šance.
Zklamání z nenaplněného očekávání.

Nebyla jsem tři dny na internetu (a vážně doporučuji všem, kteří jsou nyní zmítáni stovkami otázek! Vypněte internet, vypusťte myšlenky - v Tichu se nalézá MÍR), dnes jen v rychlosti - zítra něco určitě napíšu a budu brát v potaz otázky, které se mi nahromadily v emailu... 

Všem těm, kteří nyní trpí, neboť nesetrvávají v přítomném okamžiku, chci jen s největší svou Láskou a Podporou říct - uklidněte se. 1. Žádné dveře se nezavírají, nikomu a nikam. Nikdo nic neprošvihl. Získejte zpět svou lehkost bytí, získejte nadhled... Nádech, Výdech...

úterý 18. prosince 2012

Pevnější krok Gaiy i Člověka. Dny po 21. 12.

Není to neznámá informace, že Matka Země procházela stejnou transformací jako my. I ona měla období, kdy brala a ničila, člověk si to nepamatuje, bylo to dávno před ním. Svým způsobem tedy skrze člověka vyrovnávala v posledních desetiletích svou vlastní karmu. Stejně jako každý pracovník světla se nejprve chce rozdat a pak lapen ve stavu nevědomé oběti dává prostor pro vstup negativních energií, ze kterých, jakmile prohlédne, musí náročně hledat cestu ven zpět do své vlastní Nevinnosti - tak se rodí každá Hvězda, z nevědomosti do absolutního vědomí sebe sama jako jedinečného aspektu stvořitele a zároveň jeho součásti. 

Země bez člověka a člověk bez Země by transformací neprošly - tedy skutečně Jsme jedním. Jsme připraveni k vědomé spolupráci, která se v následujících letech stane stěžejní pro mnohé z nás.

Podle mého v posledních letech měla Gaia jako ženská energie obdobné stavy jako my ženy v posledních měsících

pondělí 17. prosince 2012

Gaia, 17. 12. Proč ještě pláčeš, Člověče


Proč ještě pláčeš, Člověče? Cítíš lásku své matky? Vím… cítíš všechnu tu bolest mého stvoření, uzřel´s na svých bedrech celé své poslání, které jsi naplnil. Děkuji Ti. Minulost odchází, díky za Ní. Stál´s při mém zrození, držel´s mne, já nyní v síle svého probuzeného JÁ JSEM vědomí mohu držet tebe, skrze tebe se na Zem rodí Láska. Proto pláčeš člověče, protože ten úkol již neneseš sám…

Jsi osvobozen, mé Jádro pulzuje životem. Když jsi spal, držela jsem Tě. Když jsem Tě potřebovala, přišel jsi. Jsme navždy spojeni poutem Lásky. Jsi mým dítětem a já jsem tvým dítětem. Jsme jedno tělo, jsme jedna velká Duše, putující Univerzem… Jsme jedním. 

Úsvit již započal… přichází čas oslav, PŘICHÁZÍ ČAS TVORBY. Budeme spolupracovat. Jdeme tam ruku v ruce, jsem tvá sestra, jsme si rovni. Ale teď odpočívej, nabírej síly, spinkej, můj maličký, poklidným spánkem, tvá matka tě drží pevně v náručí… 

Jak odchází minulost, přichází Nevinnost

Vše, čím jsem byla, je odevzdáno. Celá má zemská i galaktická minulost se transformovala v palivo, které bude nyní pohánět raketu mého Života. 

Odpustila jsem, pochopila jsem, přijala jsem a vyslala jsem Soucit sobě i všem, kdo byli součástí mé zkušenosti - Soucit putoval po vláknech, jimiž mne má vlastní minulost vysávala, jimiž mi brala mou životní sílu, jimiž jsem stále byla vázána k jiným lidem, duším, bytostem, k jiným časům a jiným světům, jiným částem mého odděleného já - nyní se všichni vracíme Domů.

Ohlédnu-li se za sebou, vidím černou díru, ve které v Radosti mizí každý uplynulý přítomný okamžik, minulost je zlatý vodotrysk, který mne nadnáší blíže ke Stvoření. Zlatavý třpyt nevyvolává žádné otázky, nic víc není potřeba. Jsem v přítomném okamžiku, svou minulost jsem nahradila zvukem zvonivého radostného smíchu. K čemu minulost, když už nám dala vše, co mohla...

Jeshua říká "Můžete přetvořit svou vlastní minulost - osvítit a rozjasnit ji." Učiňte to. Odhoďte poslední zbytky okovů, zbořte poslední překážky na cestě k vnitřní svobodě.

neděle 16. prosince 2012

Kryon 16. 12. - Ztište se, vše je na správných místech


Ve své nejvyšší zodpovědnosti a nevinnosti přijala Jana Anamel Mráčková (web http://poselstviohne.blogspot.cz/), 16. 12. 2012, Česká republika. Jak pracovat s channelingy - Lee Carol

Zdravím Vás, přátelé, já jsem Kryon z magnetické služby, jsem energie přátelská pro člověka a jsem přítelem Země i Nebe. Magnetismus hraje nyní na Zemi velkou roli, víte, ale dnes jsem tu z jiného důvodu - to, co je pro Vás specifické, nemůže být slyšeno jinde. Mnozí si to rádi přečtou, ale vy potřebujete povzbudit, přátelé, každý potřebuje. Opravdu povzbudit. Ve svých životech jste mnoho věcí nechápali, měli jste hodně otázek. Vaše duše nesou semínka nové Země, vaše mysl nese představy o tom, jak by to mělo být. "Tady" se Vám nelíbí, ale i to je váš úkol, drazí - aby se vám "tady" líbilo. Nikdy jste se nevzdávali,

pátek 7. prosince 2012

Tanec na lajně osudu - od pokrytectví k pokrytectví

Již víme, že nechceme svět založený na starém paradigmatu strachu, ale jsme si vědomi toho, co si do budoucna skutečně přejeme? Při sledování dění kolem mám občas určité obavy, kam některé tendence mohou směřovat, kde budeme dejme tomu za 400 let? Neobjeví se zde nějaká Aliance Svornosti (z filmu Atlas mraků), která zneužije probouzející se hlubokou touhu lidí po Jednotě, přesně ve chvíli, kdy je jejich vědomí ještě tolik zranitelné a ovlivnitelné? Nemám strach, jen zvědomuji možnosti...

Můžete si říct - já to mám srovnané, mám intuici atd., atd., ale co ti všichni lidé kolem - tito lidé jsou voliči, jsou spotřebiteli, jsou těmi, kteří tvoří tento svět? Naše probuzené a Pravdivé srdce dokáže otevírat srdce lidí, a to je naše hlavní práce - být tím Nejskutečnějším, čím dokážeme být, abychom již jen svým bytím a přítomností umožnili druhým vidět a probudit v sobě to nejlepší, nejmoudřejší, nejlaskavější... A to se může stát, jakmile posuzování nahradíte rozlišováním a lítost Soucitem (vnímám tvou bolest, vím o tvé slepotě, znám i řešení, ale musím se ptát své vnitřní moudrosti - co je pro tvůj vývoj i mne samotnou v této situaci nejlepší)...

středa 5. prosince 2012

Multidimenzionalita - všechny příběhy se odehrávají právě teď


Znáte ty okamžiky, kdy na jeden drobný čin nebo ne příliš významnou situaci se nabalí emoce, vjemy a obrazy jak kdyby z jiné dimenze, úplně z jiných časů nebo světů? Ty okamžiky, kdy v jednu chvíli sedíte v autobuse nebo u stolu a zároveň prožíváte bolesti již dávno zapomenuté nebo vůbec nesouvisející přímo s Vaším životem. 

Snad následující informace doputují k těm, kdo je potřebují... Někdo jim nemusí rozumět, protože se ho jednoduše netýkají, jeho Cesty vedou jinudy... Současná doba je o probuzení Respektu k jednotlivým způsobům práce zde na Zemi.

Karma, vzpomínky na minulost, možná budoucnost, informace obsažené v DNA? A co když to jde ještě dál?

Je to důležité a děje se to - ty jiné časy a jiné světy.