pondělí 23. června 2014

Konec smyčky v příběhu o slepici a vejci

Dny plné zá-zraků, těch radostných i těch bolestných. Krása je to stejně silná. A není tak těžké je vnímat. Není vůbec namáhavé je prožívat... Jen to nelze dát do slov. Možná jen trochu. Jen se jemně nechat kolébat těmi paprsky. Polibek Nebe a Země. Chvíle, kdy nebeská poezie psaná lidskou rukou může být znovu pochopena. Ticho mezi nádechem a výdechem. Všem válečníkům budiž odpuštěno a z jejich beder bude sňato břemeno, jehož plody nesou další svár, anebo hluboký spánek. Ten příběh psán krví člověka přinese slávu všem duším. Tisíc božích myšlenek, tisíc nebeských poslů, tisíc andělů mohlo sestoupit na Zem připraveno ta břemena rozpustit v lásce boží.

Valhalla plná odvážných, povznesena, již nebude místem lítosti a každá valkýra, ten válečný anděl, se bude moci navrátit Domů, neboť pochopí svou roli a přinese muži rozhřešení. Ano, ona nikdy nebyla ďábelská. Jen nespoutaná. Ta, která viděla za závoj, připadala druhým šílená. Až sama zapomněla, že je vlastně jen vidoucí. A on se jí už nemusí bát, že zná dopředu výsledky všech bitev, neboť i syn člověka začne respektovat dílo boží.

Vyléčený animus se dotkne svobody, toho širého oceánu, a ta Odmítnutá již nebude potřebovat jej věznit. Jakož i sebe sama. Uvolněná energie stvoří onen svět ze snů společné Psýché. Napoj Bože svou mléčnou medovinou své děti, které se domnívají, že jsou ztracené. Oh, ty nepochopené království nebeské... 

Ty, jenž trestáš sám sebe, to není pokora, nýbrž pýcha schovaná v soudu pozemských příběhů, to ty vedeš lidstvo do temných zítřků. Vzpamatuj se, pohlédni Životu do jeho autentické tváře a spatříš Milost. V tom zrcadle uvidíš spásu, kterou pořád hledáš na špatných místech... Tvá spása je v tobě, neboť tvé ruce jsou rukami Ze-mě, tvé srdce je portálem Lásky a tvá mysl je nebeskou branou.

Ona i On v nás potřebují udělat ten krok kupředu v dokonalé souhře. Jako Země a Nebe. Jedině tak skončí příběh, ve kterém není jisté, zda bylo dřív vejce či slepice. Jedině tak bude probuzena důvěra, bez semínka pýchy, soudu, studu či křivdy, které by v budoucnu vyklíčilo v nové příběhy krve o oběti a viníku. Jedině, když už se neohlédneme zpět. Co bylo bylo. Ruku v ruce. Jedno tělo. Sloučení Blíženců. Krok kupředu. Jedině tak.
An
I am just messenger.

Autor článku: Jana Mráčková, Anamel

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pátek 20. června 2014

Únava jako dar

Dny, kdy se tělu dostává málo energie, jsou tu od toho, abychom si uvědomovali, kterými směry se již nechceme vydávat, kterým lidem a činnostem se nám tu drahocennou životní sílu nechce věnovat. Tahle omezení přichází jako dar možnosti nalézt své skutečné hodnoty a podněty duše. 

Jedná se o restart původních sociálních, emocionálních, tělesných a psychologických motivací, aby do budoucna naše činy vycházely z hlubších rovin našeho bytí.

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.

Děkuji za příspěvky

  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

úterý 17. června 2014

Paralyzováni nekonečnem možností

Svoboda je náročná záležitost. Jakékoliv nesvobodě vždy předchází svobodné rozhodnutí odevzdat vlastní vůli do rukou jiných – těch, kteří vědomě či nevědomě budou po následující čas čerpat naší energii ve svůj vlastní prospěch a růst. Taková rozhodnutí padnou většinou ve chvíli, kdy je člověk oslaben (nemá plné spojení s božským zdrojem), a tak ani nemá povědomí o souvislostech svého rozhodnutí. Ne nadarmo to připomíná pohádkové smlouvy s ďáblem, ten princip tam je. Tím je uzavřena energetická smlouva platná do doby, než takto zotročený jedinec nabude takové síly, aby učinil nová rozhodnutí (změnil práci, ukončil vztah, vyrovnal karmické dluhy, oprostil se od komerčních tužeb atd.). Takový stav se prodlužuje tím, že člověk následně dá ruce pryč od svého původního rozhodnutí, a postaví se tak do role oběti - tím ztratí možnost a sílu tyto dohody ukončit.  

Každý, kdo se vyvázal z takové struktury (budu to nazývat svobodně přijatá nesvoboda), po čase zjistil, že nejde-li svoboda ruku v ruce se zodpovědností, jedná se opět jen o další formu vnitřní nesvobody (skrytá nesvoboda, nebo taky předsvoboda).

Dokonce se může stát, že se zdánlivě osvobozený jedinec stane na čas oním Našeptávačem, který bude využívat nevědomosti ostatních (celá sféra duchovních učitelů jsou toho příkladem). V každém případě se jedná o více či méně šílený úlet, který se snaží vyvážit období, kdy jsme chodili cestami, které za nás volili jiní. Jakmile se misky vah dorovnají, zjistíme, že v té domnělé svobodě je opět cosi, co nás svazuje, protože jakýkoliv ne-zodpovědný úlet způsobuje nerovnováhu, která si vybírá nenápadně daň někde jinde.

Nutno dodat, že tohle je přechodná a přirozená fáze a neznám člověka, který by se jí dokázal vyhnout. Je to čas poznávání, ujasňování, a hlavně – postupného objevování a upevňování nově zrozených vnitřních hodnot, které jsou zatím pouze podvědomé – nedokážeme je formulovat a všechno je tak nějak neznámým způsobem chaotické, jak k nám vnější svět promlouvá, abychom to vše lépe poznali. Ty hodnoty ovšem zatím jedna bez druhé nedávají smysl, nebo si dokonce odporují, ačkoliv to v euforii z pocitů vnitřního osvobození nevidíme. A nechceme vidět, protože uvolněná energie nás zaplavila, oživila, ale jaksi uspala naší bdělost a zdravý úsudek. Velký třesk. Ale Vesmír na všech svých makro- i mikro- úrovních se nakonec vždy ustálí do podoby, kde všechno má své místo, hodnoty, průběh, účel a vazbu k ostatním jednotkám.

Po několika měsících období předsvobody jsme si už splnili a do sytosti užili všechno, na co v období primární nesvobody „nebyl čas“, všechno, co jsme z nějakého důvodu odkládali „až“. Ale pořád to byl pohyb v rámci postaru nastavených pravidel.

Našemu konání v takové fázi chybí jakékoliv zacílení – a to dává smysl, protože proč jít po jedné cestě, když teď mám možnost jít milionem směrů. Stojíme na místě v extázi z toho rozšířeného pohledu. Navíc je takové prožívání svobody mírně ostentativní a okázalé – možná se snažíme dokázat svému okolí, že jsme si vybojovali prostor, který jsme dříve neměli, protože tomu sami ještě nevěříme. Ten prostor totiž ve skutečnosti nemáme – ve vlastní hlavě se pořád pohybujeme po stejných drahách. Je náročné začít myslet způsobem, kterým jsme nikdy nemysleli – to je schopnost tvůrce – a tu v tuhle chvíli ještě nemáme. Vybereme si tedy z nabízených cest deset, nebo třeba i sto možností a postupně skáčeme sem tam – vždy jen jeden či dva kroky tím směrem, dál se neodvážíme – ještě je tu přece další nekonečno možností. Tak můžeme strávit i celé životy. A znovu je potřeba podotknout, že i toto je přirozená vývojová fáze – získáváme podklady pro svá budoucí rozhodnutí, rozhodnutí spolu-tvůrce.

Ale najednou s tím odžitím všeho odkládaného mizí všechny zdroje výmluv, proč to či ono nejde. Otevírají se brány do dokonalého ráje, kde je vše možné. Z toho by jeden brečel, protože najednou Vám dochází, že omezení nikdy nebyla vně, ale jsou ve Vaší hlavě. Rozpor mezi aktuální realitou a Vaší nejvyšší možnou možností je tak velký, že Vás to v noci budí a trhá buňky na kusy. Rodíte se do nového záměru.
A vy už víte, že svoboda bez zodpovědnosti (tedy schopnosti se rozhodovat, konat a přijmout následky v dobrém i zlém) je po chvilce skotačení bez ladu a skladu jen trýznivé utápění se v nekonečném oceánu možností. Stojíme na místě, jen už tam není ta extáze. Ráno se vzbudíte a můžete dělat cokoliv. COKOLIV. Znovu se zrodíte do nového nebo i do stejného těla a můžete dělat cokoliv. Je to děsivě neznámé. Ale vy už máte tu zodpovědnost, takže znovu neutečete. Nikdo a nic Vám nediktuje, čím naplníte svůj den. Žádný šéf, který Vás potrestá za to, že jste nepřišli do práce. Jste zdrojem svého naplnění, tudíž vše, co potřebujete, máte vždy někde po ruce. Není tu žádný program viny, který by Vás hnal zběsile pomáhat světu. Žádný program nedostatku, který by Vám diktoval, že potřebujete víc, víc, víc. Žádná motivace. Žádný hnací pohon. Kam se to všechno podělo? Co si nyní počít?

A tak si řeknete: Já asi přeci jen zůstanu v posteli. Co kdybych zvolil špatně? A v té posteli přemýšlíte, jak se to vlastně dělá – rozhodnout se, čeho se chytit? Mluvím symbolicky, je to několikatýdenní či několikaměsíční i celoživotní proces. Záleží na míře frustrace a následné ochotě se pohnout dál ve vlastní evoluci. Vidíte kolem lidi, jak žijí životy, které nejsou výsledkem jejich vlastních rozhodnutí, a to Vám odvahu nedodá. Nebo si řeknete - Budu dělat to, co jsem dělal včera. Nebo co jsem dělal minulý život. Jsme jako blechy, kterým když odklopíte víko krabice, budou stejně už navždy skákat jen do výšky krabice – naučeny, že vyskočí-li výš, narazí. Jenže to víko už tam není! Ta krabice existuje jen v naší mysli.

A jak poznáním a zkušeností rosteme, začneme si všímat, že existuje i jiný druh lidí, začneme vnímat rozdíl mezi tím, co nás motivuje (mrkev tažená před oslem), a tím, co nás inspiruje - tedy posiluje.

A je tu i další stránka svobody - rozhodnutí není jen jedno a pak "uf, mám to už za sebou", rozhodovat se člověk potřebuje stále, i měnit svá dřívější rozhodnutí, byť původně vypadala, že jde o trvale platnou záležitost. 

Nakonec mě napadá, že člověk žijící z hloubi své duše může poskytovat světu to, co umí dobře, ale jedině tehdy, dokáže-li nebýt otrokem svých vlastních nadání – ve smyslu „tohle mi jde, a tak to musím dělat, protože nic jiného neumím“. V tom mi chybí radost, a tak je to znovu jen další typ nesvobody - oběti. 

Možná to ale člověku nečiní radost jen proto, že kouká stále jedním směrem. Já osobně potřebuji ke svému životu rozmanitost - činností, míst, vztahů, lidí, podnětů, učení, ... Takže mohu dělat radostně to, co umím, pokud se na druhé straně věnuji i něčemu, co je pro mne nové. Navíc nikdy nevím, co z toho vzroste. Když se budete věnovat jeden rok každý den pár hodin nějaké činnosti, stane se z Vás nakonec odborník a časem po několika letech i mistr a nikoho ani nenapadne, že jste kdysi dávno byli nováčkem. Ale ano, vyžaduje to čas, nadšení a práci - každopádně to není výmluva, proč jste ještě nezačali s prvním krokem. Stačí se pro tu činnost/směr/vztah... rozhodnout ze srdce a dát do toho všechno. Tak se plní sny. A to nelze, pokud máte na stole příliš mnoho možností.


To, co je jednoduché na konci, vždy bylo složité na začátku.

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pondělí 9. června 2014

Naplň svůj den vším, co tě činí šťastným


----
"Zatanči, jako se okolo ohně tančí. Zatanči jako na vodě loď! Zatanči jako to slunce mezi pomeranči. Zatanči a pak ke mně pojď."

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

pondělí 2. června 2014

Soul fiction - konec jedné civilizace

Nebyl to první sen o konci. A vlastně byl to sen? Když kapky deště dopadaly na mou kůži, bylo to tak živé, stejně jako mé tělo, i můj strach... Když jsem pak vstala a šla se napít, Země se mi stále ještě třásla pod nohama, možná to byly spíš mé nohy, co se třásly...

"Vše, co se už stalo, stane se i znovu." "Omnia illa et ante fiebant, omnia illa et rursus fient." Kruh, co se rozšiřuje a zase zužuje, kruh, co běží napříč věčností. Staré dává plodit novému a nové je výsledkem starého. Stejné a přeci vždy trochu jiné. Byli jsme tu tolikrát... že je přirozené, že vzpomínku na archetypální exodus neseme v sobě...

---

Byla jsem znovu na cestách, byla jsem tak dlouho, že jsem si už znovu nevážila těch nevšedních chvilek, krajin a setkání, kterých měli druzí pomálu. Koukala jsem na nějaká videa na internetu, nové poznatky, informace, knihy, sdělení - to je potrava mé duše, jsem jako Faust, jemuž je život krátký, než aby stihl poznat vše, jsem vesmírný opylovač informačních potenciálů, jsem vysavač smítek vědění, ale vím, že jsem tu z důvodů setkat se se Životem, tělem, odešla jsem z bezpečí domova, abych v samotě nalezla věčný plamen, kterým jsem. Ens realissimum – nejskutečnější jsoucí...

Seděla jsem na zadní sedačce svého auta a po sedačkách jsem měla rozházené svoje věci, byla jsem v horách, nikde ani živáčka. Dopsala jsem mail rodičům. Jak jsem odklonila hlavu od počítače a spojila se s okolní krajinou, došlo mi, že jsem zase byla pěkně mimo a pěkně dlouho. Ztracena v mentální rovině. Proboha, přesně pro tohle jsi vypadla z civilizace, polepším se, pomyslela jsem si a pustila rádio, chtěla jsem využít divočiny a zatančit si a pořádně zazpívat, ale dole pod kopcem se objevil pár směřující silnicí ke mně, tak jsem zase zalezla do auta a rozhodla se, že se trošku prospím a zítra vyrazím do hor udělat nějaké rituály. Startuju motor, abych si trochu zatopila.

Začala jsem uklízet auto a přes hudbu jsem neslyšela okolní svět, jak jsem zvedla po chvíli hlavu, najednou vidím, že při kraji silnice zaparkovalo kolem mě několik aut, začíná pršet, na okénko mi ťuká obtloustlý muž s černými vlasy a černými vousy, otevírám dveře a vykláním se ven. Kapky dopadají na mé ruce i ramena, jsem těmi kapkami a v nich je On, najednou jsem vším, i Jím. Děloha mi vibruje, Ona je ve mne...

Muž, který si přetahuje bundu přes hlavu, protože už prší fakt hodně, se chce snad zeptat, jestli se může schovat, než to přejde? Intuitivně mu dělám místo v autě, i když na nějaké upovídané cizince nemám vůbec náladu. Ale on stojí v dešti a ptá se mě: "Tak co si myslíte?" "O čem?" Ptám se ho a přemýšlím, proč právě teď se stávám viditelnou a vnímanou? Po těch letech, proč právě můj hlas je pro toho muže tak důležitý... 

"O tom, co prohlašuje ten milionář?" "Cože? Já o ničem nevím", vypínám hudbu a najednou už nepotřebuju odpovědět. 

"No, že tohle?" rozhodí rukama po krajině, "že tohle je skutečný konec světa?" Otázka zazněla do hrozivého burácení, po horské krajině se rozléhají stále častější duté rány, jakoby někdo odpaloval v nedalekém lomu bomby, sem tam se Země pod nohama zatřese. To samo je odpovědí. 

"Tak tedy. To přišlo rychle." Pomyslím si s vědomím, že když si spočtu jedna a jedna, není divu, že nastal konec naší civilizace. Podívám se na promoklého muže, který čeká na mou odpověď jako na nějakou spásu, duté rány, jak zemské jádro trpí nerovnováhou a uvolňuje je výrony lávy, jsou stále častější. Čas se zastavuje. "Teď už je to v rukou božích," slyším se říkat, "jedině on nám může dát spásu." A vím, že tím myslím rychlou smrt, která nebude bolestivá. 

Muže už si nevšímám, najednou si vzpomínám i na ty další konce, reality se skrze mne propojí, pamatuju si kometu, která nás pohltila, pamatuju si i tenhle způsob. A hlavně si pamatuju na to ticho, když oheň a žár sežehne pozemské tělo, na to prázdno, které nastane, když duše zůstane viset ve vzduchoprázdnu a nemá kam jít, protože je připoutaná k Zemi, která již neexistuje. A tak eony časů čeká, než tvořivý princip obnoví Zemi znovu do obyvatelné podoby. Mnoho duší se narodí pokornějších, ale mnoho z nás je nepoučitelných, chápou likvidaci Země jako zlovolné božské hrátky, nerozumí tomu, že je to důsledek našich činů - ti se začnou zrozovat nejdříve, duše v pokročilejším stádiu uvědomění vyčkají, až projde zvířecí a barbarská fáze a oni budou moci navázat tam, kde skončily, znovu jinak, znovu v jiných podmínkách. 

Muže už nevnímám, soustředím svou myšlenku intenzivně na Boha, na to všechno, co nás spojuje, a na Zemi, která umírá. Za chvíli bude její povrch jen tekuté žhavé magma... a pojedeme nanovo. Možná, možná kdybychom všichni podrželi své vědomí dostatečně silně… Vím, že to není možné. 

Ještě mi bleskne hlavou, že pošlu rodičům smsku, že je miluju, odejít s účty splacenými, zase se setkáme, … ale jejich část světa pravděpodobně už neexistuje, tektonické desky se začnou lámat a vše se propadá do tekuté lávy, která splachuje úplně vše. Bohatí, chudí, města i řeky, vše, čím jsme. A v tom ohni se zapomene vše, je to absolutní restart kolektivních plánů. Dál jdeme s čistým štítem. A jen duše, které chtějí pročistit celou svou minulost, aby poznaly souvislosti své existence, sahají pak i do těchto dávných vzpomínek. Většina duší si ten štít ale stejně zase zamaže. 

Nikdy jsme se nedozvěděli o konci dříve, než skutečně nastal. Bohatí měli pár měsíců času navíc, pokud uvěřili zvěstem ve svých kruzích. Ty jejich pevnosti pohltí láva stejně jako tuhle horu. Vlastně jsem ráda, že to nikdy nevím dopředu. Sedím v autě a dál poslouchám hudbu, než tóny nahradí šumění. Budou tu agónii prodlužovat snahou utéct, v jejich duši zůstane silný traumatizující zápis. Ecce homo, hle - člověk...a jeho snaha schovat se sám před sebou. Ecce mater tua - hle, tvá matka, ... s tělem rozedraným již nemohla dále. Hledám smíření, ve smrti jsme každý sám, jen doufám, že mě sejme hlavní vlna zemského výronu lávy, občas mě bůh dal milost a duše vyšla z těla pár nanosekund předtím. Vnímám svůj strach - bože prosím, ať je to rychlé… 

Jsme ještě málo pokorní...

Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330