středa 25. ledna 2012

Dualita v nás je dar, víra hory přenáší

Já, Anamel, naplňuji Vaše srdce láskou a sílou. Vězte, že žádná překážka není tak veliká, abychom ji s pomocí Boží a Vírou nedokázali překonat.

My jsme děti revoluce, my jsme děti Boha. Vesmír nás miluje, Bůh/Bohyně je  v nás. Probuďte svou ženskou moudrost a mužskou sílu, ať jste žena či muž, harmonizujte dualitu v sobě, nechte splynout Světlo s Tmou, nechť se den s nocí propojí ve vašem nitru. Již není čas, milované děti boží, prožívat bolest a nevědomost, povstaňte s Vírou. Vírou, která hory přenáší... Vírou, že směřujete tam, kam směřovat máte. Vírou, že vše je součástí božského plánu a že vaše duše je krásná a nesmrtelná.

Dualita v nás je dar, nic ve vesmíru není bezúčelné, ani naše emoce, ani naše těla!

Pociťte lásku Univerza k sobě a v sobě, to je ta Pravá a Nekonečná láska, která tvoří světy. Nový život se rodí v bolesti, přijměte bolest jako součást procesu a dál se jí nezabývejte, zalévejte své srdce z konvice lásky, každý den, každou hodinu, každou vteřinu nedovolte pochybnostem a strachu, aby se Vás zmocnily...

My všichni jsme andělé transformace. S láskou Anamel

Žádné komentáře:

Okomentovat