čtvrtek 21. listopadu 2013

Soul-fiction: příběhy naší DNA - archetyp daemon a Lilith

Princip Lilith, nespoutané a nespoutatelné, která opustila ráj, protože odmítla být podřízená Adamovi. Ona byla stvořená spolu s Adamem, nikoliv po něm a z něj jako Eva. Odtud potlačená touha každé z nás být "obyčejná lidská dívka", vědomé uspání vláken DNA - výměna vědomí za návrat do ráje, falešného království lásky - "potom mě nebude už odmítat". Zrazení božské Lilith v nás. Lilith je jediný princip na Zemi, který je ochotný čekat na probuzení síly a nezávislosti v "Adamovi" třeba věčnost. Ovšem je doprovázen hlubokou touhou nebýt na Zemi - bolest z odmítnutí. Jediné vysvobození je vystoupit z role oběti, díky níž odevzdáváme vlastní sílu. Odseknout se od vlastního démona, znamená sestoupit do pekel a být sedmkrát svlečeni jako nebeská matka Inanna na své cestě do podsvětí. Inanna sestupovala dolů z touhy po moci, její utrpení jí však způsobilo nebývalou transformaci - o tom všechny cesty do temného nitra jsou, nezáleží na důvodech, s jakými tam sestupujeme, vždy vyjdeme silnější a krásnější. Ten, kdo vás nejvíc sejme, je Vaším největším spasitelem. Tak tomu je. Hořký konec. Sladký začátek. Anebo jen další cyklus spirály... A ještě kdysi dávno před všemi "bohy" tu byla Tiamat, dračí bohyně chaosu, personifikovaná síla Oceánu. No, řekněte - to musel být Chlap, který jí zkrotil, musel mít trpělivost a být nekompromisní tak, že i ona nepoddajná a bouřlivá v jeho náručí zjihla...

Sex jako prostředek spojení s božským principem, obnova vědomí. Je to energie, ze které pocházíme. Potlačením této touhy po spojení se stáváme schizofrenními jedinci s pocity viny. Vyhnání z ráje.

Oidipovský komplex - láska boha ke svému stvoření, touha stvoření splynout se svým stvořitelem.

Mužský princip je Lilith fascinován, je k ní přitahován, neboť mu zrcadlí všechny jeho slabosti, dokáže ho zasáhnout na nejslabších místech. Lilith je pokušitelka, přitáhne takového muže, který chce růst a dá mu ochutnat jeho vlastní zbraně. Vede ho k návratu krále, je to múza, je to anima, je femme fatale v pravém slova smyslu. Je to bohyně, která se vrací na Zem, aby nastavila opět rovnováhu. Je ve vědomí každé ženy, která ji tam pustí. Která má dost odvahy podívat se do temných koutů své duše a navždy osvětlit, co bylo skryté. Ať je muž jakkoliv odvážný, vždycky nakonec zatouží po Evě, pomíjivém lidském principu, ta mu dá podřízenou lásku, péči - muž se vrací ke své závislosti. V každé z nás je ona Lilith, zrazená a odmítnutá pro to, čím je, a zneužitá, protože se k ní On pořád vrací, neboť je k ní přitahován, a drancuje její duši. Tohle trauma se táhne mnohými příběhy a mýty. Nejlépe si můžeme představit žárlivost z Héry, jejíž choť Zeus neustále chodil oplodňovat lidské ženy.

Nenávist ženské podstaty k Otci za to, že musíme žít v patriarchálním světě plném nerovnováhy a boje reprezentovaná hlubokým výkřikem z temnot naší duše, výčitkou "Jaks mi to mohl udělat?". No, domluvili jsme se tak, nelze protestovat.

Když se Lilith ocitla sama bez Adama, projevila se  v ní touha tvořit bez přítomnosti mužského principu, prozkoumat princip tvoření (ženy podnikatelky, matky samoživitelky atp.), čímž dochází k narušení rovnováhy (tak trochu smlouva se Satanem, protože tenhle týpek podporuje vše, co odporuje zákonum univerza, a tohle se mu hooodně líbí) - a tak se žena stává terčem mužské síly, aby byla pokořena. Toto je reprezentováno mýtem o Matce Sofii, která navštívila Zemi v lidském těle, byla znásilněna a uvězněna. Toto pokoření skrze pád do hmoty (tělesné zneužívání, duševní ponižování) ji však dalo tolik poznání a vhled do mystérií univerza, že se vrátila na nebesa ještě více božská.

Lilith může Leviathana milovat jak chce, ale stejně nakonec pro-zradí jeho plány a postaví se proti němu, protože božský řád je nezpochybnitelný, jsou na Zemi tací, kteří se ho stále snaží přizpůsobit svému pojetí. Ovšem je tu mnoho inkarnovaných strážců nebeských zákonů, kteří přicházejí obnovit divine laws neboli cosmic order. Žalm 101-3: I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.

Je to pořád o tom samém: deaktivovat bojovníka (smířit Lilith) a proměnit jej v rebela (obnovit zdravé hranice). Z Lilith se může stát Marie, nebeská milostivá matka, lusknutím prstů, někde uvnitř ale v nás stále zůstává rebel, ta temná. Nejdřív musí být Lilith vypuštěna z vězení, kam jsme jí v tušení pochybné a zpochybnitelné morálky, zavřeli. Až bude poznána a přijata, bude moci se transformovat. Rozpustit hranice mezi obětí a pachatelem, rozvpomenout se, jakým principem jsme byli ještě před tímto Pádem. Žena ještě nepřekonala trauma ze zajetí v materiálním světě, je pomstichtivá a bojovná, což způsobuje strach v muži, ať vědomý či podvědomý, a tedy i touhu ženu spoutat.

To je zase pěkně temňácký článek, no, není divu, že článek Jsme zkoušeni, aby na povrch vypluly všechny naše strachy je zas mezi nejoblíbenějšími, pěkně to s námi lomcuje, i venku je tak nějak trochu "tma". Tak lásku budu šířit zas příště, jo? :)

Pozítří, v sobotu 23. 11. bude heliocentrická kvadratura Pluta a Urana a spolu s dalšími planetami vytvoří kolem slunce šesticípou hvězdu, tak nějak tuším, že to bude další z "těch" předělů. Stejné aspekty nastaly v roce 2003 - a to byl rok, přátelé, já si ho pamatuju, to byl rok... a vidím, jak se opakuje. A Davidova hvězda se v tomto systému objevila i letos 25. srpna, doufejme, že uzavře ten tunel procesů, do kterého jsme s tímto datem vstoupili a střelecké energie nám pomůžou se rozhýbat do akce, tak zítra poslouchejte svůj vnitřní hlas a otevírejte v sobě dveře doposud zavřené. Zdroje doporučují čas 22:11, ale v tomhle bezčasí na tom nezáleží... každý pánem svého času :)


Autor článku: Jana Anamel Mráčková 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

  • Česká spořitelna, platby z ČR: 1384419103/0800
  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

1 komentář:

  1. Neuvěřitelné dobrý článek , ve kterém jsem se našla. Díky

    OdpovědětVymazat