pondělí 16. dubna 2012

Kosmická láska - dvě křídla jedné duše

Pro ty, jenž cítí přítomnost Lásky. Pro ty, jenž bloudí životem se srdcem plným stesku, s pocitem "Je mě jen půl." Pro ty, jenž pochopili, že paprsek své duše potkají až tehdy, když přestanou hledat a obrátí se do své vlastní celistvosti, aby si uvědomili svou vlastní cenu. 

Pro ty, jejichž srdce se otvírá kosmickou láskou, která nemá hranic, nemá podmínek, nemá překážek a nemá na tomto světě obdoby. Vrhli jsme se do temné noci duše, abychom se znovu nalezli, obrozeni a v Lásce se vystřelíme do výšin Vesmíru. Až...

Žádné téma nevyvolává v našem srdci radost bezdůvodně. Pak si buďte jisti, že Láska čeká i na Vás...

Vždy, když se rozezní dávná struna a srdce se začne "bezdůvodně" otevírat, to je ten okamžik, kdy Vás objímá kosmická láska, to je ten okamžik Přítomnosti božské jiskry, to je ten okamžik, kdy nejste sami... Není třeba úsilí, není třeba hledání, to vše přichází samo, vpustíme-li do svého srdce Lásku, uvěříme-li v Lásku, ponoříme se hluboko do svého srdce, kde se nám zjeví Pravda, že nikdy nejsme sami...

Tato píseň je dar od Lásky, abych nezapomněla, že mě nikdy neopustila... Abych obnovila svoji jistotu, že až přijde pravý čas, setkáme se. 


1 komentář:

  1. Hi, probably our entry may be off topic but anyways, I have been surfing around your blog and it looks very professional. It’s obvious you know your topic and you

    appear fervent about it. I’m developing a fresh blog plus I’m struggling to make it look good, as well as offer the best quality content. I have learned much at your

    web site and also I anticipate alot more articles and will be coming back soon. Thanks you.


    Laserové pruvodce svetla

    OdpovědětVymazat