čtvrtek 2. srpna 2012

Každý měsíc uzavíráme cyklus - díky Bohu!

(Tento příspěvek jsem napsala již 23. 7., přidávám ho sem, aby bylo zachováno kontinuum mého vývoje, který zde se svým Probouzením popisuju, od té doby je v mém životě mnoho nového, ale o tom až příště, je potřeba, aby se to vše ve mne usadilo.)

S posledním novem ze mne odešlo mnohé, rodím se do nové bytosti a ohledávám ostatky - co odešlo a co zbylo? Cítím v tom jakousi radost. Konečně! Měsíční cyklus - takový úžasný dar od Boha. A Žena má navíc ten dar cykličnosti v sobě. Ve fázy Baby s odcházející krví odevzdá ze svého DNA/informačního pole vše, co je připraveno odejít. Stačí to dělat vědomě, vědět, jak ten proces podpořit - být v sobě, hodně pít, dávat si solné koupele a mít víru, že vše staré odchází a je připraveno odejít. 

Hodně mne to poslední dny vedlo k upřímnosti, k odhalování vlastních sebeiluzí, k vlastní zodpovědnosti, k oproštění se od posuzování a škatulkování (i sebe sama), přijetí temnoty a k respektu jejího podílu na tomto velkolepém díle. 

Žádné komentáře:

Okomentovat