čtvrtek 22. prosince 2011

Ztráta milovaného člověka a Život jako učení


Vždy se v meditaci modlím, aby mi přišlo to správné téma. Dnes mi přišel vzkaz pro Vás, kteří nyní trpíte bolestí ze ztráty blízkého člověka. Nacházíme se v čase, kdy mnoho duší odchází zpět k Bohu, právě v těchto dnech ukončuje svou misi mnoho lidí. Nacházíme se v čase, kdy mnoho vazeb (přátelských, partnerských) je zpřetrháno.

Není třeba prožívat utrpení, zklidněte své tělo i mysl, pošlete dotyčnému láskyplnou myšlenku a modlitbu, zapalte svíčku, oheň je naším spojením s jemnohmotným světem. Jestli jste milované osobě nestihli/nezvládli něco říct - tohle je způsob. Poděkujte jí za zkušenosti, které přinesla do Vašeho života.

Smutek ze ztráty je přirozený, ale je třeba si uvědomovat (i když to možná nechcete slyšet), že jeho podstatná část pramení ze strachu a také z ega (tato věta platí také pro rozchody).

--------------

Pokud Vám zemřela osoba blízká, vězte jedinou pravdu, a to že se opět setkáte ve Světle... Prociťujte nostalgickou radost, že nádherná duše povolala Vašeho přítele zpět, neboť doznala, že jeho Cesta je u konce.

Když Duše povolá svůj střípek/aspekt zpět do své celistvosti, je to krásné, je to štěstí. Najděte si svůj vlastní způsob, jak se rozloučit s milovaným... Není třeba cítit vinu, že nejdete cestou zavedených stereotypů, které se nás snaží udržet v utrpení a strachu.

--------------

Po smrti nás nečeká Poslední soud takový, jaký nám ho ukazují církve. Jediným soudcem budeme my sami. Budeme hodnotit, zda jsme žili v souladu s Pravdou ve svém srdci, zda jsme slyšeli a rozumněli volání své Duše a vzkazům našich průvodců. Žádný hřích nebude trestán nějakou vyšší silou. Bůh využívá i našich slabostí a nedokonalostí ke konání dobra - tj. smysluplnému vývoji našich duší a duší nám blízkých.

Tato planeta je škola a každá duše si volí své zkušenosti. Když víme, jak to funguje, snadněji se z každého neštěstí oklepeme. Zkušenosti, učení, ale také hra - to mějte pořád na paměti, každé utrpení má své vysvětlení - vývoj něčí duše. Pokud se něco naučíte bez utrpení, skrze zážitek, vášeň, poznání, moudrost a láskyplné vedení Vašeho Vyššího Já - lépe pro nás všechny.

Životní misí nás všech v tuto dobu je dokázat se vymanit z okovů matrixu, odhodit strach, vinu, své ego přeměnit z pána na sluhu a jít za voláním svého srdce.

S Láskou a Pravdou v srdci Anamel

Žádné komentáře:

Okomentovat