pondělí 11. srpna 2014

Pasti falešného ráje

Během života jsme se napojili v nevědomosti na mnoho falešných zdrojů energie - skrze výrazné osobnosti, autority, dogmatické přístupy, asketické či naopak nestřídmé způsoby života, skrze organizace a uskupení, která se vydělují od ostatních a za nimiž stojí energie odporující přirozené Jednotě a respektování svobody druhých - ta energie čerpá obrovskou životní sílu z lidí se slabou vůlí a slabým vědomím sebe sama, na oplátku dodává pocit síly, pocit nápravy toho, co se jevilo zkažené/nečisté/slabé (naše tělo, morálka, charakter atd.), nabyly jsme dojmu, že se věci lepší, že jsme silnější, zdravější, psychicky vyrovnanější (a to, co se nehodilo do krámku této iluze, jsme prostě zametli pod kobereček). Přišli jsme však o část svojí lidskosti. Rozpoznejte falešný ráj a udělejte krok do skutečnosti, kde možná není všechno tak růžové a skvělé, ale je to ŽIVÉ a vy jste zdrojem svých záměrů a činů, své lásky a úcty. Vyměňte všechny "fejky" za opravdovost. Možná se bojíte, že tím o něco přijdete, ale to není konec, to je začátek - protože falešností ztrácíte něco mnohem podstatnějšího - sebe sama a svou životní sílu.

Síla falešných zdrojů, astrálních "bohů" je neskutečná, ostrá, nese energii šílenství a stojí za vším vyloženě nelidským, krutým, ale i nepřirozeným, co se jeví jako *dobré*. Existuje světlo a temnota, dvě přirozené tváře stvořitele, dva proudy vědomí - a pak jsou tu umělé entity, jejichž svobodná vůle je zavedla na vzdálené scestí, na kterém se odpojily od přirozeného zdroje a prohlásily se za nové stvořitele, samostatné energeticky nezávislé jednotky, oni však nejsou energeticky nezávislé, živí se čerpáním energie z lidí, jež podlehnou falešné propagandě, nabídce snadných cest. Z tohoto scestí se odmítají či dokonce bojí vrátit (i když by možná ve skrytu své původní duše, od které se odpojily, po tom toužily), protože by to znamenalo přijmout zodpovědnost za všechny své hrůzné činy a zlovůli - a to by bylo nejen bolestivé, ale vzhledem k jejich vzdálenosti od středu také nesmírně pracné - a práce by znamenala pokoru, a to oni teda jako fakt nedávaj, jsou zvyklí si brát, co se jim zachce, a vracet zpět do Celku jen tolik, aby to vypadalo, že je "všechno oukej a ještě pořád v normách". Ale ono to už v normách fakt není. Je dovoleno se takto vzdálit od zákonů Jednoty, ale tyto entity v současnosti narušují rovnováhu celého systému. Zkontrolujte si své zdroje, zda náhodou nějaký takový našeptávač nestojí i za Vašimi zády. 

Ukazuje se, že za jednotlivými lidskými činy, myšlenkami, rozhodnutími jsou roviny daleko rozsáhlejší, než si běžná mysl člověka dokáže představit... dokud o těchto světech nevíme, mohou s námi manipulovat... Jakmile jsou však falešní bozi rozpoznáni, stáhnou se, protože ví, že tam, kde je síla Ducha, tam jim pšenka nepokvete. Oni ví, kdy je čas složit zbraně a vyjádřit respekt k soupeři, protože svým způsobem mají někde uvnitř radost, že soupeř se vyvinul do podoby, která je konečně obdivu-hodná.

Možná máte pocit, že jste tyto zdroje, systémy přesvědčení (v některých případech i sekty a extremistické přístupy nebo jen extrémní a dogmatická přesvědčení) překročili, dokonce opustili (že jste NAD nimi), ale je nutné si uvědomit, že nadřazenost není smíření, oni neopustily nás, takové entity se snadno nevzdávají svých "pokrmů" - stále tajně čerpají z naší duše energii, stále promlouvají skrze potlačené myšlenky, pocity nadřazenosti, síly, moci. A za tyto pocity si berou daň nejvyšší - naší schopnost milovat a být otevřený, autentický.

Jediná rovná páteř je ta, která prochází od zářivého zemského jádra skrze nás do Slunce, které nás spojuje s galaktickým středem, božským záměrem návratu k Jednotě. To jsou Vaše zdroje přirozené síly, to je výživa Ducha, která je nekonečná, bezlimitní a zároveň ji nelze zneužít, neboť její využití je založeno na principu lásky a o-pravdo-vosti. 

Nastavte si hranice a odmítněte všechno, co Vás odklonilo od přirozenosti. Rovnováha leží vždy někde uprostřed mezi dvěma póly, jinak se jedná o odmítání.

Je nesmírně důležité umět se napojit na přirozený zdroj energie a existence, zároveň je to nesmírně obtížné, protože oba tyto zdroje (pozemský, nebeský) jsou obklopeny symbolickým lesem nestvůr, které na sebe vezmou jakoukoliv masku, využijí všeho, co na Vás funguje, aby Vás svedli k sobě a pod rouchem beránčím Vás tajně okrádali o Vaši vlastní duši, dokud z Vás nezůstane jen tělo, loutka bez vlastního záměru, která se dá naplnit vším, co zrovna falešný zdroj potřebuje ke svému sebe-projevení.

Nezapomínejme, že Láska je od nás vzdálená na jednu jedinou myšlenku.

Aktualizace září 2013 - ještě na doplnění: Eugenika - Fotografie astrálních parazitů

Autor článku: Jana Mráčková, Anamel 

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.


Děkuji za příspěvky

POZOR - ZMĚNA - ZRUŠEN ÚČET U ČESKÉ SPOŘITELNY, SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA FIO ÚČET:
  • Fio banka, platby z ČR: 2100410460/2010
  • Fio banka, platby ze SLOVENSKA: 2100410460/8330 

2 komentáře:

  1. BOZSKA ISKRA LASKY V NAS... SRDECNE&SRDNATO SI TO DALA JANI, VYBORNE !!! VDAKA, CITIM TO TIEZ TAKTO... ;-)

    OdpovědětVymazat
  2. klobúk dolu... bez klobúkov, talizmanov, pseudopozitivizmov, bez celodenných vizualizácií, instantných kurzov, bez státisícov ,,božstiev" ostane len jednoduchý človek plný lásky... a ani v najväčších tmách nie je nikto sám...svetlo Stvoriteľa sa šíri srdcom človeka... <3

    OdpovědětVymazat